DİLE KOLAY: 450’NCİ YAZIM


Bu makale 2019-09-30 08:50:00 eklenmiş ve 2148 kez görüntülenmiştir.
ÇETİN ASMA

 

Bugün sizlerle benim için çok anlamlı bir mutluluğu paylaşmak istiyorum. Çünkü bugünkü ile birlikte Bartın Halk Gazetesi kurulduğundan bu yana yayınlanmış olan 450. yazımı sizlerin bilgi ve beğenisine sunmuş oluyorum. Elbette ki bu kadar uzun soluklu bir birliktelikte bana sabır gösterip yazılarıma yer veren gazetemizin değerli yöneticilerinin ve siz çok değerli okurlarımızın katkısı asla yadsınamaz. Hepinize teşekkür ederim.

Gelelim bu hafta sizlerle paylaşmak istediğim iki fotoğraf karesine...

 

 

Birinci fotoğrafımız, bugün Gazhane Parkı’na da ismini veren, ancak günümüzde yerinde yeller esen Gazhane binası. Diğer fotoğrafımız ise kentimizin kültürel bir değeri olarak halen varlığını sürdüren 1912 yılında yapılan Hacı Arif Kaptan Şadırvanı’na ait.

 

Şimdi ismi yaşayan Gazhane binası

 

Bartın’da ticaretin ırmak ve denizyolu aracılığıyla yapıldığı yıllarda bugünkü Yalı Mevkiinde bulunan Bartın İskelesi’nden ayrılan çektirmeler (ahşap gemiler) 15 km boyunca ırmaktan seyrettikten sonra Bartın Limanı’ndan Karadeniz’e açılırlardı. Bu gemilerde yük olarak kereste, kiremit, tuğla, yumurta ve balmumundan, keten bezi ve hayvanların post ve derilerine kadar akla gelen her türlü ürün başta İstanbul olmak üzere Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’a kadar pek çok limana götürülerek satılırdı.

Bir diğer husus da bu gemilerin Rusya limanları ile irtibatıydı. Bartın’dan hareket eden ahşap gemiler Sivastopol, Odesa ve Batum’a kadar mal götürüp getirirlerdi. Bilhassa Batum’dan gaz yağı gemilere yüklenip Bartın’a getirilir ve Gazhane parkının altında gemiler bağlanarak gaz yağı tenekeleri günümüzde var olmayan ancak sizlere buradan fotoğrafı ile tanıtmaya çalıştığım bu kargir binaya depolanırdı. Bu binanın geçmişteki varlığından dolayı da bu mevki Gazhane olarak anılırdı. 1952-53 yıllarında bu bina dönemin Bartın Belediyesi tarafından yıktırılmıştı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın da 2. döneminde bir proje ile burayı Gazhane Parkı olarak düzenlenmesini sağladı ve Bartınlıların kullanımına sundu.

 

 

66 yıl öncesinden bir Şadırvan karesi

 

İkinci fotoğrafımız ise 1912 yılında İstanbul’da parça parça yaptırılıp gemilerle Bartın’a getirilerek şimdiki yerine monte edilen Hacı Arif Kaptan Şadırvanı’nın 1953 yılında çekilmiş görüntüsüne ait. O dönemin Belediye Başkanı Kemal Samancıoğlu tarafından restorasyonu yaptırılan ve ana cadde tarafına da Kavşak Suyu çeşmesi konuldu. Fotoğrafta görünen Şarıdvan’ın havuz kısmıdır. Bu havuzun üzerinde kubbe şeklinde bir muhafaza bulunmaktaydı. Bu muhafaza  havuzun içine dıyarıdan herhangi bir pislik ya da çöp atılmaması için yapılmıştı. Bu muhafaza sonradan buradan kaldırılıp atılmıştır. Bu fotoğraf da o günlerin bir anısı olarak günümüze kadar intikal etmiştir. Günümüzde ise bu havuzun üzeri açık olup zaman zaman içine atılan çer çöp nedeniyle sosyal medya üzerinden vatandaşların tepkilerine de neden olmaktadır. Bartın Belediyesi, belli periyotlarla bu havuzun iç ve dış temizliğini yapmaktadır. 

Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›