BARTINLILAR EN ÇOK YARALAMADAN CEZA ALIYOR!

Ülkemizde Ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2020 tarihindeki kişi sayısı, 2019 yılının aynı tarihine göre yüzde 8,5 azaldı. Ülkemizde 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında ceza infaz kurumuna 258 bin 401 hükümlü statüsünde giriş kaydı yapıldı. Aynı tarihler arasında ceza infaz kurumlarından 361 bin 870 hükümlü statüsünde çıkış kaydı yapıldı. Bartın'da 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında ceza infaz kurumuna 586 hükümlü statüsünde giriş kaydı yapıldı. Aynı tarihler arasında ceza infaz kurumlarından 782 hükümlü statüsünde çıkış kaydı yapıldı. Bartın’da geçen yıl cezaevine girenlerin işlediği suçlar arasında yaralama 154 kişi ile ilk sırada yer alırken, bunu 89 kişi ile hırsızlık, 76 kişi ile trafik suçları ve 54 kişi ile de İcra İflas Kanunu’na muhalefet edenler izledi.
Bu haber 2021-11-11 10:52:02 eklenmiş ve 1025 kez görüntülenmiştir.

 

Bartın’da geçen yıl 586 hükümlü giriş, 782 hükümlü çıkış yaptı

 

TOLGA AKINER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adalet Bakanlığı verilerine dayanarak hazırladığı 2020 yılına ilişkin Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri’ni yayımladı. Buna göre; ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2020 tarihindeki kişi sayısı, 2019 yılının aynı tarihine göre yüzde 8,5 azalarak 266 bin 831 oldu.

 

Ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı, 31 Aralık, 2011-2020

 

Ceza infaz kurumundakilerin yüzde 96’sı erkek

 

Ceza infaz kurumlarının 31 Aralık 2020 tarihindeki nüfusunun yüzde 84,3'ünü hükümlüler ve yüzde 15,7'sini tutuklular oluşturdu. Bu kişilerin yüzde 96,0'ını erkekler, yüzde 4,0'ını ise kadınlar oluşturdu.

 

Her yüz bin kişiden 319'u ceza infaz kurumunda

 

Her yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla Türkiye'de yüz bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2011 yılında 172 iken, bu sayı 2019 yılında 351, 2020 yılında ise 319 oldu. Diğer taraftan 2020 yılında 12 ve daha yukarı yaştaki her yüz bin kişiden 390'ı ceza infaz kurumunda yer aldı.

 

Bin 283 çocuk yaşta hükümlü cezaevine girdi

 

Ceza infaz kurumuna hükümlü statüsünde giriş kaydı olanlardan ceza infaz kurumuna girdiği andaki yaşa göre çocuk  (12-17 yaş grubu) olanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 23,6 düşerek bin 283 olurken, suç işlediği andaki yaşı çocuk olanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 21,4 düşüşle 10 bin 234 oldu.

 

258 bin 401 hükümlü girdi

 

Aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında ceza infaz kurumuna 258 bin 401 hükümlü statüsünde giriş kaydı yapıldı. Yine aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında ceza infaz kurumlarından 361 bin 870 hükümlü statüsünde çıkış kaydı yapıldı. Giren hükümlülerin yüzde 95,9'unu, çıkan hükümlülerin ise yüzde 96,4'ünü erkekler oluşturdu.

 

Ceza infaz kurumuna giren ve çıkan akış nüfusu, 1 Ocak-31 Aralık, 2011-2020

 

Bartın’da ikamet eden 586 hükümlü cezaevine girdi

 

Bartın’da daimi ikametgahına göre geçen yıl ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı 567’si erkek, 19’u da kadın olmak üzere 586 oldu. Bu hükümlülerin şuç türüne göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

“Öldürmeden 17 erkek, yaralamadan 5 kadın 99 erkek, cinsel suçlardan 30 erkek, kişiyi hürriyetinden yoksun koymadan 10 erkek, hakaretten 1 kadın 18 erkek, hırsızlıktan 4 kadın 77 erkek, yağmadan 9 erkek, dolandırıcılıktan 1 kadın 10 erkek, uyuşturucu imal ve ticaretinden 21 erkek, uyuşturucu madde kullanmak veya satın almaktan 13 erkek, sahtecilikten 12 erkek, kaçakçılıktan 6 erkek, trafik suçlarından 55 erkek, orman suçlarından 6 erkek, ateşli silahlar veya bıçaklar ile ilgili suçlardan 15 erkek, İcra İflas Kanunu’na muhalefetten 1 kadın 38 erkek, Askeri Ceza Kanunu’na muhalefetten 10 erkek, tehditten 3 kadın 32 erkek, mala zarar vermeden 1 kadın 8 erkek, görevi yaptırmamak için direnmeden 1 kadın 8 erkek, ailenin korunması tedbirine aykırılıktan 21 erkek ve diğer suçlardan 2 kadın 62 erkek.”

 

 

Bartın’da işlenen suçlardan 782 hükümlü tahliye oldu

 

Bartın’da son geçen ceza infaz kurumlarından çıkan hükümlülerin sayısı ise 23’ü kadın 759’u erkek olmak üzere toplam 782 olarak TÜİK istatistiklerine girdi. Bu kişilerin suç türlerine göre dağılımları ise şu şekilde:

“Öldürmeden 1 kadın 12 erkek, yaralamadan 5 kadın 150 erkek, cinsel suçlardan 18 erkek, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan 17 erkek, hakaretten 28 erkek, hırsızlıktan 7 kadın 112 erkek, yağmadan 22 erkek, dolandırıcılıktan 20 erkek, uyuşturucu madde imal ve ticaretinden 9 erkek, uyuşturucu madde kullanmak veya satın almaktan 3 erkek, sahtecilikten 16 erkek, kaçakçılıktan 4 erkek, trafik suçlarından 101 erkek, orman suçlarından 14 erkek, ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlardan 9 erkek, İcra İflas Kanunu’na muhalefetten 1 kadın 26 erkek, Askeri Ceza Kanunu’na muhalefetten 7 erkek, tehditten 2 kadın 55 erkek, mala zarar vermeden 1 kadın 8 erkek, görevi yaptırmamak için direnmekten 29 erkek, ailenin korunması tedbirlerine aykırılıktan 24 erkek ve diğer suçlardan da 6 kadın 75 erkek.”

 

 

En çok hükümlü yaralamadan

 

Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında giren hükümlülerin yüzde 15,7'si yaralama, yüzde 15,2'si hırsızlık, yüzde 5,9'u trafik suçları, yüzde 5,3'ü İcra İflas Kanunu'na muhalefet ve yüzde 4,7'si ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledi.

 

Hükümlülerin yüzde 31,4’ü ortaokul mezunu

 

Ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında giren hükümlülerin eğitim durumu işlenen suça göre değerlendirildiğinde yaralama suçu işleyenlerin yüzde 29,9'u ortaokul ve dengi meslek okulu mezunu, yüzde 26,0'ı lise ve dengi meslek okulu, yüzde 21,4'ü ilköğretim mezunu kişilerden, hırsızlık suçu işleyenlerin ise yüzde 45,4'ü ortaokul ve dengi meslek okulu mezunu, yüzde 17,6'sı ilköğretim, yüzde 15,6'sı lise veya dengi okul mezunu kişilerden oluştu. Buna göre; hükümlülerin yüzde 31,4'ünü ortaokul ve dengi meslek okulu mezunları oluşturdu

 

Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin işlediği suça göre eğitim durumu (yüzde ), 2020

 

Katillerin yüzde 29,2'sini lise mezunu

 

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işleyenlerin yüzde 32,1'ini ortaokul ve dengi meslek okulu, yüzde 24,2'sini lise ve dengi meslek okulu, yüzde 16,5'ini ilköğretim mezunu hükümlüler oluşturdu. Öldürme suçu işleyenlerin yüzde 29,2'sini lise ve dengi meslek okulu, yüzde 28,8'ini ortaokul ve dengi meslek okulu, yüzde 14,9'unu ilköğretim mezunları oluştururken, cinsel suçları işleyenlerin yüzde 31,7'sini ortaokul ve dengi meslek okulu, yüzde 24,2'sini lise ve dengi meslek okulu, yüzde 19,0'ını ilköğretim mezunu hükümlüler oluşturdu.

 

Üniversite mezunları en çok yaralama suçunu işledi

 

Ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında giren hükümlüler eğitim durumu ve işlenen suç sırası itibarıyla değerlendirildiğinde; ilköğretim mezunlarında yüzde 18,7, lise ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 16,7, ilkokul mezunlarında yüzde 16,5 ve yükseköğretim mezunlarında yüzde 9,2 ile yaralama suçu; okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde yüzde 30,2, okuma yazma bilmeyenlerde yüzde 25,3, ortaokul mezunlarında yüzde 22,0 ile hırsızlık suçu ilk sırada yer aldı.

ETİKETLER : Bartın TÜİK Ceza İnfaz kurumları istatistikleri
Diğer ASAYİŞ haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›