4. Yargı Paketi, Komisyondan geçti

Önemli değişiklikler içeren “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, AK Parti Bartın Milletvekili Av. Yılmaz Tunç’un Başkanı olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu’nda yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi. Milletvekili Tunç, teklifin gelecek hafta TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacağını bildirdi. Tunç, kamuoyunda “4. Yargı Paketi” olarak nitelendirilen kanunun şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.
Bu haber 2021-06-24 15:51:37 eklenmiş ve 1050 kez görüntülenmiştir.

 

TOLGA AKINER

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin TBMM Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeleri tamamlandı. Milletvekili Tunç’un başkanlık ettiği Komisyonda maddeler üzerindeki müzakereler tamamlandıktan sonra kabul edilen teklif, Genel Kurul’da gündeme alınmak üzere TBMM Başkanlığı’na gönderildi.

 

 

Cevap ve bekleme süresi kısalıyor

 

Kabul edilen teklifle; idari başvurulara cevap verme süresi 60 günden 30 güne, cevap verme süresinin kısaltılmasına bağlı olarak kesin olmayan cevaplar için öngörülen bekleme süresi ise 6 aydan 4 aya indirilecek.

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, üst makamın veya üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamın cevap verme süresi 60 günden 30 güne indirilecek. İdari eylemler nedeniyle dava açmadan önce idareye yapılan zorunlu başvurulara ilişkin idareye tanınan 60 günlük cevap verme süresi de 30 güne düşürülecek.

 

Nihai karar 1 ayda yazılacak

 

Yargılamada yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi ve makul sürede yargılanma hakkı ile hak arama hürriyetinin daha etkin korunması için idari yargı mercilerince verilen nihai kararlar, gerekçesiyle birlikte en geç 30 gün içinde yazılacak. Düzenlemenin yasalaşarak yürürlüğe girmesinden önce yapılmış idari başvurular bakımından, idarenin cevap verme süresi 60 gün, kesin olmayan cevaplar için öngörülen bekleme süresi ise 6 ay olarak devam edecek.

 

Eş-boşanılan eş ayrımı yapılmayacak!

 

Kadına yönelik şiddet eylemleriyle daha etkin mücadele edilmesi ve caydırıcılığın sağlanması için eşe karşı işlenen “kasten öldürme”, “kasten yaralama”, “eziyet” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarında kabul edilen cezayı artırıcı nedenler, boşanılan eşe karşı işlendiğinde de aynen geçerli olacak.

 

 

Zaman ve hak kayıplarının önüne geçilecek

 

Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının ya da banka veya kredi kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçlarda, davaya bakma yetkisi bakımından suçun işlendiği yer mahkemesine ilave olarak mağdurun yerleşim yeri mahkemeleri de yetkili olacak. Düzenlemeyle, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında verilebilecek yetkisizlik kararları nedeniyle ortaya çıkacak zaman ve hak kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.

 

Zorla getirme kararı diğer iletişim kanallarıyla da yapılabilecek

 

Usulüne uygun olarak çağrıldığı halde mazeret bildirmeden ifade vermeye gelmeyen tanıklar hakkında verilen “zorla getirme” kararlarının bildirimi teklife göre; teknolojik gelişmeler doğrultusunda yargısal etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla, dosyada bilgileri bulunması halinde; telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi iletişim araçlardan yararlanılarak da yapılabilecek.

 

Yakalama emrine rağmen serbest bırakılabilecekler

 

İfadesi alınmak amacıyla düzenlenen “yakalama emri” üzerine mesai saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte yargı merci önünde hazır bulunmayı taahhüt eden kişi, Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda serbest bırakılabilecek. Bu hüküm her yakalama emri için ancak bir kez uygulanabilecek. Taahhüdünü yerine getirmeyen kişiye, yakalama emrinin düzenlendiği yer Cumhuriyet savcısınca bin lira idari para cezası verilecek.

 

“Kuvvetli suç şüphesi” somut delillere dayanmalı

 

Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı hale getirilecek.

Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu konudaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin hakim veya mahkeme kararlarında, mevcut koşullara ilave olarak adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını gösteren deliller de somut olayda gösterilecek ve kararda yer alacak.

Konutu terk etmeme yükümlülüğü, şahsi hürriyeti sınırlama sebebi sayılarak, bu yükümlülük altında geçen her 2 gün, cezanın mahsubunda 1 gün olarak dikkate alınacak.

 

Adli kontrol yükümlülüğü sınırlandırılacak

 

Düzenlemeyle, gerek soruşturma gerekse kovuşturma evresinde adli kontrol yükümlülüğünün devamının gerekip gerekmeyeceği hususunun, yargı mercilerince belirli aralıklarla incelenmesi zorunlu hale getirilecek. Soruşturma evresinde, şüphelinin adli kontrol yükümlülüğünün devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda en geç 4 aylık aralıklarla Cumhuriyet Savcısı’nın istemi üzerine sulh ceza hakimi tarafından bir karar verilecek. Kovuşturma evresinde ise mahkeme, hakkında adli kontrol kararı bulunan sanığın bu yükümlülüğünün devam edip etmeyeceğine en geç 4 aylık süre içinde resen karar verecek.

 

Uzatma 4 yılı geçemeyecek

 

Adli kontrol süresi, Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevine girmeyen işlerde en çok 2 yıl olup, bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek 1 yıl daha uzatılabilecek. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde ise adli kontrol süresi en çok 3 yıl olup, bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek uzatılabilecek. Ancak uzatma süresi, toplam 3 yılı, Türk Ceza Kanunu'nun 2. kitap 4. kısım 4-7. Bölümlerinde tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda 4 yılı geçemeyecek.

 

Delille ilgili olmayan bilgiler iddianameye girmeyecek

 

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi halinde olduğu gibi beraat kararı verilmesi halinde de tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar, hakim denetimi altında yok edilecek. İddianamede olayların delillerle ilişkilendirilerek açıklandığı bölümde, yüklenen suçu oluşturan olaylar ve suçun delilleriyle ilgisi bulunmayan bilgilere yer verilemeyecek. İddianameye ilişkin bilgiler ve duruşma tarihi; telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi iletişim bilgilerinin dosyada bulunması halinde bu araçlardan yararlanılarak da bildirilecek. Kovuşturma evresine geçildiğinde çağrı kağıdına iddianame de eklenecek.

Seri muhakeme usulünde yaptırımın belirlenmesi bakımından koşulları bulunması halinde zincirleme suça ilişkin hükümler uygulanabilecek. Mahkemece tespit edilen eksiklikler, Cumhuriyet savcısı tarafından tamamlandıktan sonra talep yazısı yeniden düzenlenerek mahkemeye gönderilebilecek.

Duruşma günü belirlendikten sonra basit yargılama usulü uygulanamayacak.

 

İtirazlar gecikmeksizin incelenecek

 

Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama ve adli kontrole ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulunduğu Asliye Ceza Mahkemesi hakimine ait olacak. İtirazı incelemeye yetkili mercilerin farklı olduğu hallerde, itirazların gecikmeksizin incelenmesi için karara itiraz edilen Sulh Ceza Hakimliği tarafından gerekli tedbirler alınacak. Sulh ceza hakimliği işleri, asliye ceza hakimi tarafından görülüyorsa itirazı inceleme yetkisi ağır ceza mahkemesi başkanına ait olacak.

Hakim adayları ile avukat stajyerlerine Anayasa Mahkemesi’nde staj yapma imkanı getirilecek.

 

Pandemi nedeniyle izin süreleri uzatılabilecek

 

Kovid-19 salgını sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla, kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süreye yönelik, teklife yeni madde eklendi. Buna göre, 31 Temmuz’da sona erecek süre, salgının devam etmesi durumunda Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine bu süre, Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez daha uygulanabilecek ve en fazla 30 Kasım’a kadar uzatılabilecek. 

ETİKETLER : Bartın TBMM AK Parti Yılmaz Tunç CMUK 4. Yargı Paketi
Diğer SİYASET haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›