BARTIN SİYASETİNDE NEDEN İKİNCİ ADAM ÇIKMAZ! (3 Bölüm)


Bu makale 2021-10-15 09:30:19 eklenmiş ve 544 kez görüntülenmiştir.
Yaşar Cengiz Alpan

 

Millî Mücadele sürecinde Nisan 1920’de Bartın ve Havalesi Komutanlığına atanan Yüzbaşı Cevat Rıfat Bey o günleri şöyle aktarıyor. “Vazifeye Bartın ve Havalisi Kuva-yı Millî Kumandanı unvanıyla başladım. Bu kuvvetlerin çekirdeğini, Kastamonu’da bulunan piyade taburlarından seçilmiş efrat ile hapishanelerden aldığımız erler teşkil etti. Geniş salahiyet istedim. Verdiler. Vilayet PTT Başmüdürlüğü deposunda bulunan müvezzilere elbise olarak gönderilen kumaşlara el koydum. Şehrin terzilerini bir araya getirerek bu kumaşları diktirdik. Ve 100 küsur mevcutlu bir müfreze ile mayıs ayının son haftalarında yola çıktık. Yanıma mülkiye hizmetlerinde kullanmak üzere Tavşanlı Eski Nahiye Müdürü Hüsnü Bey’i aldım. Yollarda bu müfrezenin mevcudu gönüllülerle birlikte mütemadiyen arttı. Zenginlerden aldığımız atlarla bu kıt’a kâmilen atlı oldu. Hayvan bedellerini sonradan fazlasıyla sahiplerine ödedik. 1 Haziran 1920’de bir gece yürüyüşü ve dörtnal süratle Bartın’a girdik. Bu sürat, her türlü melhûz mukavemeti kırdı.” Son cümledeki “her türlü melhuz mukavemeti kırdı” sözleriyle Bartın’ın Milli Mücadelede yer almak istemediğini anlıyoruz. Bartın’lı gücü sever ve kolay kolay terk edemez. Daha güçlüsü gelinceye kadar güce tapar. Bu da bizim zayıf yönümüz ne yazık ki. Gücü elinde tutan, o gücü kaybettiğinde hemen anında terk ederiz. Ama gücü elinde bulunduranlar kaybetmemek için her türlü faaliyette bulunmayı meşru görürler. Bu topraklarda güç zehirlenmesi çok farklı gelişir ne yazık ki.

24 Ocak 1980 ekonomik kararlar sonrasında kırsal alanların şehir merkezlerine yönlendirilmesi sonrasında kent nüfusları arttı. İlimizde de bu nedenle hem Merkez İlçe hem de diğer ilçelerimizde nüfus artışları oldu. Ama Merkez İlçemizdeki nüfus artışı tahmin edilenin çok çok üzerinde oldu. Bartın il statüsüne kavuştuktan sonra, Belediye Başkanları özellikle Merkez İlçe Belediye Başkanları siyasal yapıda ağırlıklı olarak belirleyici olmuşlardır.

Bartın İli Merkez İlçe Başkanı Sayın Avukat Oğuz Pir döneminde en belirgin değişim plansız yapılaşma olmuştur. Bu dönemde Kamu İktisadi teşekküllerinde yoğun işçi çalışması ve onların Merkez İlçedeki konut talepleri olmuştur. Bu talepler çoğunlukla yapı kooperatifleri aracılığı ile gerçekleşmiştir. Kentin çeperlerinde alt yapısı hazırlanmadan konutlar üretilmiştir. Klasik Belediye hizmetleri yeterli görülmüş ve Belediyecilik çalışmaları seçmen tarafından yeterli görülüp Sayın Başkanın Milletvekili olması yönünde etki altında bırakılmıştır. Sayın Başkan Partisi tarafından Milletvekili Adayı gösterilseydi seçilmesi garantiydi. Ama Milletvekili olma isteği ne yazık ki Belediye Başkanlığını terk etmesine yol açmıştır. Sayın Avukat Oğuz Pir’in Belediye Başkanlığı dönemi plansız yapılaşma olarak hatırlanacaktır.

Sonrasında Sayın Makine Mühendisi M. Rıza Yalçınkaya dönemi başlamıştır. Bir önceki Belediye Başkanından kendisine devredilen yeni kurulan konut alanlarına alt yapı hizmetlerini getirmiş olması en önemli çalışması olmuştur. Klasik Belediye hizmetlerini yerine getirmiş ve bu çalışmalar seçmen tarafından başarı olarak kabul edilmiştir. Bartın Kent Merkezi içinde yer alan Kemer köprü, Asma Köprü ve Ordu yeri Köprüsü içinde kalan şehir merkezi olarak kalmaya devam etmiş, bu alan içinde gözle görülen üst yapı imalatları yapılmıştır. Kent Merkezinin bu dar alanda kalması desteklenmiş ve bu nedenle Eski Belediye Binasının bulunduğu cadde araç trafiğine kapatılmış; çekim merkezi olması desteklenmiştir. Kent nüfusunun birdenbire artması, çevre kırsal alanlardan kent hizmeti almaya alışkın olmayan kesimlerin bu üst yapı çalışmaları başarı olarak kabul edildiğinden güç kazanmaya devam etmiştir. Bu güç büyüdükçe Sayın Başkan’ın Milletvekili olması gündeme taşınmış ve Milletvekili seçimlerine katılması için tüm olanaklar önüne getirilmiştir. Milletvekili olmak için Bartın Belediye Başkanlığı alanı ne yazık ki boş bıraktırılmıştır. Sayın Makine Mühendisi M. Rıza Yalçınkaya’nın Belediye Başkanlığı dönemi demir ferforje dönemi olarak hatırlanacaktır.

Merkez İlçenin şu anki Belediye Başkanı Sayın Elektrik Mühendisi Cemal Akın, Sayın Yalçınkaya’nın Milletvekili olmasından sonra yapılan Mahalli İdareler seçiminde Belediye Başkanlığını kazanmış ve halen de Belediye Başkanlığı görevini devam ettirmektedir.

Bartın İl statüsünü kazanmasının üzerinden tam otuz yıl geçti. Bu geçen süre içinde kent nüfusu 70 binlere dayandı. Belediye hizmetleri sadece Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetleri içerisine sıkışmıştır. Bu sıkışmışlık 30 yıldan bu yana devam etmektedir. Sayın Elektrik Mühendisi Cemal Akın da eğer Milletvekilliği görevine talip olursa, Milletvekilliğini kazanır ama; kendi Belediye Başkanlığı dönemi de renkli aydınlatma dönemi olarak anılacaktır. Sayın Belediye Başkanına düşen görev Bartın Merkez İlçenin temel yapısal değişimlerini gerçekleştirmesidir.

Bu yazı dizisinin son bölümü bir hafta sonra. 

Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›