YANLIŞ’TAN DÖNMEK ERDEMDİR!


Bu makale 2021-08-23 13:14:49 eklenmiş ve 741 kez görüntülenmiştir.
Yaşar Cengiz Alpan

 

Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı; Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik 12 Mayıs 2016 Tarih 29710 Sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu haftaki yazımın temel dayanağı bu yönetmelik sonrasında hazırlanan “Batı Karadeniz Taşkın Yönetim Planı (Temmuz 2019)” olacaktır. İlgilenen okuyucular gazetenin online yayınlanan internet sayfasında dip not olarak verdiğim link ’ten bu plana ulaşabilirler. Ama yaptığım alıntılarda Planın sayfa numarasını da vereceğim doğal olarak. Bu planın hazırlanmasının diğer bir nedeni de “Taşkın Risk Değerlendirme ve Yönetimi Hakkında 23 Ekim 2007 Tarih ve 2007/60/EC Sayılı Konsey ve Avrupa Parlamentosu Direktifi”dir.

Söz konusu edilen raporun 260 sayfasında bulunan 4.2.5 bölümünde “Bozkurt ve Abana İlçesi’nde yayılım alanlarında taşkın suyunun hızı ve derinliğinin sorun olacağı tespit edilmiştir. Dere kenarlarına yakın yerler ve ilçe içinde su hızının yer yer yaklaşık 2 m/s’ye ulaştığı tespit edilmiştir. Yine, Bozkurt ve Abana İlçesi’nin taşkın yayılım bölgelerinde su derinliğinin çayın etrafında 1,5 m yüksekliğe ulaştığı tespit edilmiştir. Ezine Çayı’nın sol ve sağ sahil yayılım alanındaki su hızının da derinlik kadar sorun üreteceği sonucuna varılmıştır. Özellikle taşkın tehlike haritası sonucunda derenin sağ sahili, yüksek taşkın tehlike riskine maruza kalmaktadır.” tespitleri yer almıştır. Daha da önemlisi Tablo 5.2’de İlçede nüfusun yarısının taşkından direkt etkileneceği açıkça belirtilmektedir.

DSİ 2018 yılı Faaliyet Raporunda Ezine nehri Bozkurt İlçesinde Taşkın Koruma İnşaatının tamamlandığı açıklanmıştır. İnşaat tamamlandıktan sonra ne acıdır ki Taşkın Yönetim Planında Bozkurt İlçesinde taşkın olduğunda nüfusun yarısının etkileneceği belirtilmişti. Bunlar yorum değil; Ülke suları üzerinde tek yetkili olan DSİ’nin kendi yayınladığı raporlar bunlar.

Bu kadar teknik ve belgeyle kafanızı karıştırmadan olayı bir özetleyelim.

Bozkurt İlçesinin içinden geçen Ezine Çayı seli nasıl felakete dönüştü; 400 metre olan taşkın ovası yatak genişliğini 15 metrelik beton kanalın içine sokarsan su işte böyle tsunami gibi yükselir. Hiç kimse aşırı yağışa bağlamasın bu afeti. Su yatağının genişliği 400 metre sen onu 15 metre genişliğinde bir kanala hapsediyorsun. Bunu yaptıktan sonra, hem de bir yıl sonra yayınladığın raporda bu yaptığın işin yanlış olduğunu açıklıyorsun. Söylenecek söz bırakmıyorsun.

Yazılı ve görsel basında Bozkurt ’da yaşanan afetle ilgili olarak HES, ormanda ağaç kesimi, tomruk stoklama, İmar Planından doğan çarpık yapılaşma gibi birçok neden ortaya çıkartıldı. Uzman olmadığım için bunları değerlendirmeye almadım. Kişisel düşüncem hepsi doğru ancak konu hakkında detaylı bilgi veremeyeceğimden yazıma taşımadım. Bu yazım ile DSİ’nin kendi raporlarını inceledim (okuduğumu anlayacak kadar yeterlilikteyim) ve sizlere aktarmayı tercih ettim. Bu bilgiler DSİ’ye ait bilgilerdir. Umarım Bartın’ımızda bu konularda uzman olan hemşerilerimiz daha ayrıntılı açıklama yapma gerekliliğini hissederler.

Bartın İli Merkez İlçe içinde yer alan Bartın Irmağı ile ilgili alınacak tedbirler, raporun 646 sayfasının 9.2 maddesinde belirtilmektedir. Merkez İlçe koruma amaçlı imar planı tamamlandıktan sonra bu rapor doğrultusunda DSİ tarafından bu tedbirler hayata geçirilecektir. Bozkurt İlçesinde yaşanan afet sonrasında DSİ ‘nin hazırladığı bu planın yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca imzaladığımız ve ilk paragrafta belirtilen Avrupa Parlamentosu Direktifinin 5 Bölümünde halkın bilgilendirilmesi ve istişare edilmesi şart koşulmuştur. Yazılarımı yazdığım bu köşemden Bartın’ın yetkililerine, konunun uzmanlarına, akademisyenlere sesleniyorum. Irmak Islahı adı altında IRMAĞIMIZIN KATLEDİLMESİNE engel olun. DSİ’nin yapmış olduğu planlamaların ne ölçüde başarısız olduğu yukarıda belirtilen raporlarda açık ve net şekilde anlaşılıyor. Bunun da üstüne, yaşadığımız sel afeti sizlerin vicdanında ufacık yara da mı açmıyor.

Yanlıştan dönmek için zamanımız var. Bartın’ımıza, gözbebeğimiz olan Irmağımıza saygı duyalım sadece. Bu yeter hepimize.

Yaşar Cengiz Alpan

 

Batı Karadeniz Taşkın Yönetim Planı İnternet linki:

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Kuraklık Yönetimi Sayfası (tarimorman.gov.tr)   Bu sayfada Ülkemizdeki tüm su havzalarının planları bulunmakta. Batı Karadeniz olanı seçeceksiniz.

Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›