Bartın gençliğinin siyasi partilerdeki belirleyiciliği


Bu makale 2021-06-25 09:36:01 eklenmiş ve 832 kez görüntülenmiştir.
Yaşar Cengiz Alpan

 

Siyasal aktörler ve siyasi partiler seçmen bağlılığını arttırma, olumlu parti imajı oluşturma ve geliştirme, toplum odaklı parti kültürünü inşa etme, hedef kitlelerinin beklentilerini karşılama ve savunma mekanizması oluşturma, seçmen tabanını genişletme gibi amaçlarını gerçekleştirmek için gençlik yapılanmaları aracılığıyla sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmaktadırlar.

Toplumsal bir yükümlülük olarak tanımlanan sosyal sorumluluk kavramı işletmelerin ilgilendiği kadar siyasal aktörlerin ve siyasi partilerinde ilgilendikleri bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Halkla ilişkilerin en temel yapı taşlarından biri olan sosyal sorumluluk faaliyetleri, siyasal partiler tarafından propagandalarını destekleyecek biçimde toplumu etkilemeye ve ikna etmeye yönelik olarak özellikle gençlik yapılanmaları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Siyasi Partilerin üst düzey sorumlularının ezici bir çoğunluğu gençlik kollarında görev yapan gençlerden oluşmuştur. Ancak; 12 Eylül’ün getirdiği Anayasal düzenlemeden sonra siyasi Partilerin Gençlik Kolları ne yazık ki “dini cemaat” esaslarına göre yapılandırılmıştır. Siyasi Partilerde gençler ne yazık ki kendilerini ifade edememektedirler. Bulundukları yapı onlara biat etmeyi dayatmaktadır. İşte bu nedenle gençler siyasi partilerde yer almamaktadırlar, bu tip organizasyonlardan uzak durmaktadırlar.

Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi iklim inanca dayalı siyaset ile ırksal siyasete açıktır. Yoğun bir teşvik olmasına rağmen inanca dayalı siyasi partilerde yer alan gençlerin ideolojik bağlılıklarını hissedemiyoruz. Aynı şekilde ırksal siyasete dayalı partilerde de bulunan gençlerde de ideolojik bir bağlılık görülmemekte. Bu siyasi partilerin iktidar partileri olmaları nedeni ile gençlerin bu siyasi partilere yönelmesindeki en önemli pay işsizliktir. Belki çalışacak bir iş buluruz ümididir.

İktidar Partisi dışındaki tüm Partilerde ise zaten gençlik neredeyse yoktur. Olanların ise bulundukları siyasi parti ile ideolojik bağlılıklarını da göremeyiz. Gençler ne yazık ki kendilerini bu yapılar içinde ifade edememektedirler.

Keşke söz konusu ettiğimiz bu siyasi partilerin gençlik kollarında yer alan sorumluları ile bir televizyon programı yapabilsek yerel televizyonda. Kendilerini ifade etmelerine izin versek… Baştan belirttiğim gibi izin vermezler. İzin verilse bile kendilerine dayatılan biat kültürü nedeniyle kendilerini ifade edemezler. Ama siyasi partilerin kongrelerinde, tanıtım toplantılarında slogan atan bindirilmiş kıtalar halinde gençleri görürüz. Ama sonrasında o gençleri bir kez daha görmeniz neredeyse olanaksızdır. Başka bir kongrede başka bir toplantıda yine farklı gençlerin oluşturduğu kalabalıkları görürsünüz.

Buradan açık çağrıda bulunuyorum. İster siyasi parti içindeki yetkililerden izin alarak, ister izin almadan bağlı olduğunuz siyasi parti hakkında söyleyecekleriniz varsa yerel bir televizyon kanalında bir kez olsun kendinizi ifade etmenizi öneririm. Bizlere gençlerin siyasi partilerde neden bulunmadığını açıklarsınız. Neden ideolojik bağlantı yaratılmadığını ifade edersiniz.

Siyasi partilerin sayın yetkilileri, hadi gençlerin önünü açın, konuşmalarına, kendilerini ifade etmelerine izin veriniz. Onlar geleceğimiz.

Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›