YERİMİZDE SAYIYORUZ!


Bu makale 2021-05-28 11:02:12 eklenmiş ve 976 kez görüntülenmiştir.
Yaşar Cengiz Alpan

 

Elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi dört kategoride ele alınabilir. Birincisi, elektrik kullanımındaki kısıtlamaların ekonomik büyümeyi olumsuz olarak etkileyeceğini ve diğer taraftan elektrik üretimindeki artışının ekonomik büyümeye olumlu katkı yapacağını bilinen bir gerçektir. Elektrik tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir ilişkinin varlığı söz konusudur. İkincisi, ekonomik büyümeden elektrik tüketimine doğru tek taraflı bir nedensellik ilişkisinin varlığıdır. Bu durumda elektrik tüketimi büyümenin önünde bir engel oluşturmamaktadır. Ayrıca elektrik tüketiminin büyüme önünde bir kısıt oluşturmaması, elektrik tüketimi konusunda koruyucu (tasarruf edici) politikaların uygulanmasına olanak sağlamaktadır. Üçüncü olarak, elektrik tüketimi ve ekonomik büyümenin birbirlerini belirlediği ve aynı zamanda birbirlerini etkilediği ve dolayısıyla değişkenler arasında iki yönlü (karşılıklı) bir nedensellik ilişkisinin olabileceği ifade edilmektedir. Son olarak, iki değişken arasında bir nedensellik ilişkisinin bulunmaması söz konusu olabilir. Bu durum elektrik tüketimine ilişkin genişleyici ve korumacı politikaların ekonomik büyüme üzerinde etkisinin olmaması anlamına gelmektedir.

BARTIN ELEKTRİK TÜKETİMİ (MWh)

 

2017

2018

2019

2020

Aydınlatma

1.515,78

2.609,79

2.643,82

1.650,36

Mesken

10.597,82

11.203,44

11.044,05

10.524,46

Sanayi

20.873,16

18.633,22

12.240,67

38.034,92

Tarımsal Sula

88,50

56,94

33,20

216,77

Ticarethane

9.598,56

8.814,31

9.982,86

8.043,52

Genel Toplam

42.673,83

41.317,70

35.944,71

58.470,04

Pay %

0,20

0,21

0,19

0,28

 

KARABÜK ELEKTRİK TÜKETİMİ (MWh)

 

2017

2018

2019

2020

Aydınlatma

1.530,44

5.422,70

2.688,96

1.690,82

Mesken

11.062,61

12.158,32

13.295,72

12.749,64

Sanayi

24.290,71

22.331,53

18.609,60

24.938,09

Tarımsal Sula

145,80

99,29

28,04

334,42

Ticarethane

13.616,69

12.919,76

14.173,98

10.930,86

Genel Toplam

50.646,25

49.931,61

48.796,30

50.643,84

Pay %

0,24

0,25

0,25

0,24

 

ZONGULDAK ELEKTRİK TÜKETİMİ (MWh)

 

2017

2018

2019

2020

Aydınlatma

4.951,83

8.116,65

7.890,95

5.207,29

Mesken

32.485,86

36.849,96

32.883,91

31.566,65

Sanayi

35.518,36

36.583,70

31.949,26

37.836,83

Tarımsal Sula

38,49

57,13

36,68

445,65

Ticarethane

28.721,95

27.435,62

27.426,00

23.815,22

Genel Toplam

101.716,69

109.043,07

100.186,86

98.871,62

Pay %

0,48

0,55

0,52

0,47

 

Sonuç olarak, elektrik tüketimindeki artış ekonomik büyümenin ve sosyal gelişmişliğin temel göstergesidir. Ülkemizdeki tüm vilayetlerin elektrik tüketimlerini karşılaştırdığınızda, vilayetlerin ekonomik büyüklüklerini ölçebiliriz. Bartın, Karabük ve Zonguldak Batı Karadeniz Kalkınma Vakfı (BAKKA) kapsamındaki illerdir. Elektrik tüketim tablolarına baktığımızda farklılık göstermediğini görüyoruz. Bu tablolarda yıllar itibarıyla tüketim miktarlarına baktığımızda; Aydınlatma, Mesken, Sanayi, Tarımsal Sulama, Ticarethane tüketimlerinde yıllık bazda değişiklik olmadığı anlaşılıyor. Sadece Vilayetimizde Sanayi elektrik tüketimindeki artış dikkat çekmektedir. Meskenlerdeki tüketimin değişmemesinin nedeni; alım gücünün düşmesi ve meskenlerdeki modern elektrikli aletlerin sayısının artmamasıdır. Bunun yanı sıra konut sayısı artmış olmasına rağmen tüketimin artmaması kırsaldan merkezlere olan göçü göstermektedir. Elektrik tüketimini kırsalda yapan tüketicinin, kırsalı terk ederek merkezdeki meskende tüketim yapmasıdır. Üretici genç nüfusumuzun vilayetlerimizde yerleşmediğini açıklamaktadır. Bunun yanı sıra Ticarethanelerdeki tüketimin yerinde sayması, küçük esnafın hızlı bir şekilde yok olduğunu bize açıklamaktadır.

Yukarıdaki tablolara baktığımızda Bartın İlindeki Sanayi elektrik tüketimindeki büyük artıştır. Bu artışı sağlayan MESCİER firmasının faaliyete geçirdiği “ark ocağında demir çelik” üretmesidir. Bu üretimdeki temel girdi elektrik enerjisidir. Batı Karadeniz bölgesinin en önemli yatırımlarından birisi olan bu sanayi tesisini hemşerilerimize tanıtmamız sorumluluğumuzdur. Firma yetkilileri izin verirse bu tesisi her yönüyle tanıtmak isteriz. Umarım bu tesisi hemşerilerimize tanıtmamızı sağlarlar.

BAKKA İlleri arasında ekonomik büyüklük ve sosyal gelişmişlik açısından en olumsuz şartlara İlimiz sahiptir. Bunun yanı sıra temel sorun işsizlik ve bu nedenle yaşanan göç. Hemen yanı başımızda faaliyete geçecek olan “Filyos Projesi”nden nasıl etkileneceğimiz ve nasıl faydalanacağımız en temel çelişkimizdir. Üzücü olan İlimizin tüm etkili alanlarında bu projenin halen daha görmezden gelinmesi. Gerçekler tüm yalınlığı ile yukarıdaki tablolarda. Karar vermek bizim yetkimizde. Yerimizde mi sayalım yoksa büyüyelim mi?

Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›