VİLAYETİMİZDEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (5)


Bu makale 2021-02-07 23:41:22 eklenmiş ve 1013 kez görüntülenmiştir.
Yaşar Cengiz Alpan

 

http://www.bartin.gov.tr/bartin-protokol-listesi1

 

Vilayetimizin protokol listesi. Devletimizin tüm kurumları, özel sektörümüz, para piyasaları temsilcileri, siyasetçiler, seçimle yerel yönetimlere gelenler, eğitim-öğretim, sağlık, güvenlik, tarım, ticaret, haberleşme, enerji; vilayetimizin yürütmesi, yargısı, denetimi bu organların temsilcileri var bu listede. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşları ve onları temsil eden Başkanları var.

Dört yüzün üzerinde olan sivil toplum kuruluşlarının en önemlileri ve temsil ettiği kitle bakımından en büyükleri yer alıyor bu protokol listesinde. Vilayetimizin mikro ölçeğinde temsilidir bu protokol listesi. Bu listede yer alan her kurum halka hizmet etmektedir. Hepsi kamu hizmeti yapmaktadırlar. Kâr amacı ve çıkar düşünmeden kamu hizmeti gören sivil toplum kuruluşları bu listede en önemlileridir. Gönüllülük esastır; kamu hizmetinde.

17 Nisan 2019 tarihinde “BARTIN KENT KİMLİĞİ ÇALIŞTAYI” yapılmıştır. Başta Bartın Üniversitesi ve Devletin ilgili birimleri bu çalıştayı düzenlemiş ve desteklemiştir. Vilayetimizin önümüzdeki yıllarda hangi eylem planlarını esas almasının çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır. Çok önemli bir çalıştaydır. Ama ne yazık ki Vilayetimizde yaşayanlara aktarılamamıştır; burada konuşulanlar düşünülenler. Toplumun her kesiminde uzun uzun tartışılması, konuşulması gereken bir konudur aslında çalıştay konusu.

 

https://acikerisim.bartin.edu.tr/handle/11772/6566

 

Yukarıdaki linkten hem çalıştay hakkında bilgi hem de çalıştaya sunulan makalelerin, bildirilerin bulunduğu kitap içeriğine ulaşabilirsiniz. Önümüzde Bartın Irmağının Islahı ile ilgili proje gündeme gelecektir. Hiç olmazsa sivil toplum kuruluşları 2019 yılında ele alınan konunun ışığında değerlendirmiş olurdu uygulanacak projeyi. Ama ne yazık ki çalıştaya katılsalar bile üyelerine bilgi aktarmadıklarını tepkisizlikten anlıyoruz.

Vilayetimizdeki Sivil Toplum Kuruluşlarının durumunu tek cümleyle özetlemeye çalışmak olanaklı. Vilayetimizdeki Sivil Toplum Kuruluşları “kayyum” atanmayacak kadar etkisiz, sessiz, sakin kuruluşlardır. Sadece isimleri vardır ama kendilerini hiçbir yerde göremezsiniz. Konu dikkatinizi çekti ve merak ettiniz bu Sivil Toplum Kuruluşlarını, yapmanız gereken Valilik Protokol Listesine bir göz atmanız yeterli olacaktır.

En üst düzeyden en alt düzeye kadar bizleri Devlet’imiz adına yönetenlerin aldıkları maaşları biliyoruz. Bilmemizde çok doğru... Çünkü kamu hizmeti yapanların aldıkları ücretleri bilmemiz en doğal hakkımız. Sivil Toplum Kuruluşlarıda toplum yararına çalışan kamu hizmeti görevi yapan topluluklar olduğundan; bu Kurumlarda görev yapan yöneticilerinde aldıkları maaşları bilmemiz en doğal hakkımızdır.

Öncelikle, Sendika yöneticileri, TSO yöneticisi, Esnaf Odaları Yöneticileri, Meslek Odaları Yöneticileri, Toplum yararına çalışan Dernek yöneticileri, Kooperatif Yöneticileri almış oldukları maaşlarını kamuoyuna açıklamalıdırlar. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşlarında bulunup ta danışmanlık ücreti alanlarda bu almış oldukları ücretleri açıklamaları gerekir.

Üyeleri tarafından denetlenen Sivil Toplum Kuruluşları “adlarını taşıdıkları konularda” vilayetimizdeki tüm yaşayanlara daha etkin ulaşır. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik üye yapısını güçlendirmenin ana omurgasıdır.

(BU YAZI DİZİSİNİN SON YAZISIDIR) 

Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›