VİLAYETİMİZDEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI - 3


Bu makale 2021-01-22 13:44:09 eklenmiş ve 1419 kez görüntülenmiştir.
Yaşar Cengiz Alpan

 

 

Yakın zamanda hem yerel basında hem de sosyal medyada çokça konu edilen bir proje var.  Proje sahibi “Bartın Kemankeşler Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübü Derneği” adlı STK. BAKKA tarafından 2020 yılı Bartın İl Turizmine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 752.626,88 TL hibe desteği verilmiştir. Proje gerçekleştirme aşamasındadır. İlgilenenler www.kemankeslerbartin.org web sayfasından proje hakkında bilgi edinebilirler. Aşağıda Vilayetimizde faaliyetlerini sürdüren 400 ‘ün üzerindeki STK’ların görev alanları ve sayıları verilmiştir. İşte aşağıdaki tabloda yer alan STK’lardan bir tanesi de bu proje sahibi Dernektir. Bu projeyi hazırlayan ve hayata geçmesi için çaba sarf eden bu STK’mızı tüm içtenliğimle kutluyorum. Bu tip projeler için tekrar tekrar çalışmalarını sürdürmelerini dilerim. Vilayetimizde hibe projesi kabul edilen üçüncü STK’mızdır bu Derneğimiz.

İLİMİZDEKİ FAALİYET GÖSTEREN STK’LAR:

Yukarıda belirttiğim 400’ü aşkın STK ‘lar belki ilk defa duymuş olabilirler. 2002 yılında başlayan Avrupa Birliği Hibe Programları kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına sağlanan hibe desteklerle tanıştık. Ülkemizdeki Sivil Toplum Kuruluşlarının AB katılım sürecinin bir parçası haline getirmek, kamu ve sivil toplumun birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımını güçlendirmek için STK’ların hazırladıkları projelere hibe finansman desteği yapılmaya başlandı. 2002 yılından bugüne kadar AB hibe fonlarından İlimizden sadece iki STK yararlanabildi. 2020 yılından başlayarak Ülkemizde AB fonlarından farklı olarak Devletimizce STK’ların projeleri hibe desteği sağlanmaya başladı. Yukarıda bahse konu edilen STK’mızda bu fondan yararlanabilmesini başardı. Bu hibe; farklı bir yönden değerlendiriliyor. Yürütme erki ile söz konusu edilen STK’nın siyasi anlayışlarının yakın olması nedeniyle hibe tahsis edildiği düşünülmektedir.  Doğruluğu yanlışlığı bir tarafa asıl üzerinde durmamız gereken Vilayetimizdeki STK’ların ne denli yetersiz olduğunu tartışmamız gerekir diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Çünkü 2002 yılında başlayan AB Hibe fonlarından yararlanmak için hazırlanan proje oldu mu? Bilindiği gibi AB Hibe Fonlarından yararlanacak olan projelerin seçimi, değerlendirilmesi AB fonlarını yöneten komisyonca gerçekleştirilmektedir. Burada siyasi yakınlıktan çok hazırlanan projenin faydaları değerlendirilmektedir. Vilayetimizde şimdiye kadar AB Hibe fonlarından hibe alma başarısını gösteren sadece iki STK’mız olmuştur. Bizim vilayetimiz gibi iki Milletvekili çıkartan vilayetler ile komşu vilayetlerimizin 2002 yılından bugüne kadar hibe alma başarısı gösteren projeler ile projelere verilen hibe miktarlarını gösterir çizelge aşağıdadır. Bu çizelgeye baktığınızda Vilayetimizdeki STK’ların proje hazırlamada ne kadar fakir olduğunu ne kadar yetersiz olduğunu ve de ayrıca ne kadar duyarsız olduğunu görüyoruz. Hem nitel hem de nicel anlamda yetersizlik gözlenmektedir. Aşağıdaki çizelgede yer alan projeler AB ilgili komisyonları tarafından binlerce proje arasından seçilen projeler. Demek ki aşağıdaki çizelgede yer alan Vilayetlerin Sivil Toplum Kuruluşları ne kadar fazla proje hazırladı ki hibe alma başarısı gösteren projeleri olabildi.                                                                                                                                        

2002 yılında başlayan Avrupa Birliği Hibe Programları kapsamında sivil toplum kuruluşlarına sağlanan destekler. İlgi duyanlar “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi finans ve ihale birimi” web sayfasından (www.cfcu.gov.tr/tr/hibe-veritabani) aşağıdaki maddi desteklere ve bu maddi desteklerden faydalanan STK’ların adlarına ulaşabilirler. Yapmanız gereken verdiğim web sayfası üzerinde aşağıdaki Vilayetlerin adlarını girin sonrasında o Vilayetteki hangi STK’nın hangi projesi ile hibe almaya hak kazandığını görmüş olacaksınız.

 

Demek ki biraz üretmek gerekiyormuş. Hiç olmazsa böylesine çalışmalarla ilimizdeki STK’lar güç toplayabilirdi. Çalışmak, üretmek, yeni fikirler yaratmak yerine Bartın Valiliğinin Protokol listesinde yer almak yeterli gelmektedir; Vilayetimizde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına!

 

Bir sonraki yazımda Termik Santral ve “Canbaza Bak Oyunu”nun nasıl oynandığını, farklı bir yaklaşımla değerlendireceğim.

(DEVAM EDECEK)

Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›