YETKİLİLER YETKİLERİNİ “YETKİSİZCE” KULLANMAMALI!


Bu makale 2021-01-22 13:42:19 eklenmiş ve 747 kez görüntülenmiştir.
Yaşar Cengiz Alpan

 

Çocukluğumda kışı özlemle beklerdim. Her ne kadar soğuk havaya esir olsak ta yine de güzeldi kış. Bir taraftan kar yağışını, diğer taraftan davudi sesli “avvddaaacıııı” söylemini duymak güzeldi. Hemen bir tabak ve para alıp ağda tatlısını almak ve güzelce yemek, o mis gibi kokuyu duymak bir taraftanda şeker tadını almak mest ediyordu. Hele bir de o tatlıyı yerken kar da yağıyorsa deme gitsin mutluluğa. 150 yıldır üretilen bir tattır Bartın ağda’sı. Bartın Belediyesinin Türk Patent Kurumu’na yaptığı Coğrafi işaret tescil başvurusu neticelenmiş ve Bartın’a ait bir ürün olduğu tescil edilmiştir. Çöven otu kökü, şeker, limon tuzu ve su kullanılarak üretilen beyaz renkli ve macun kıvamındaki Bartın Ağda Tatlısı farklı bir lezzettir.

Bartın’ın ünlü “Galla Pazarı” girişindeki beyaz ağda tahta kutusunu hemen fark edersiniz. Pazar (Salı-Cuma) kurulduğunda Bartın’ı temsil eden bu tatlı satışı yapılmaktadır; bu üretici tarafından. Tam eskiden olduğu şekilde özel tahta sandık içinde müşterilere sunulmaktadır. Bu cuma günü "Bartın Ağda Satıcısının" tezgâhının önünde temiz yüzlü iki genç memur, satıcının sattığı ürün hakkında uyarıda bulunuyorlar. Ellerindeki çantalarının üzerinde Gıda Kontrol uyarı yazısı da vardı. Bartın İlinde denetim yapmaya yetkili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün yetkilileriydi zannedersem. Yanlarından geçerken kulak misafiri oldum; ürünün satışının yapılabilmesi için olması gereken koşullar ve zorunluluklar hakkında bilgi verip uyarı yapıyorlardı. Gıda ürünlerinin satışı ile ilgili mevzuat var, bunun uygulanması da gerekli. Bu Müdürlüğün diğer yetkili elemanları keşke hibe veya uzun ödemeli desteklerin olduğu konusunda bilgilendirmede bulunsaydı. Bu üreticinin satışını yaptığı ürünün yürürlükteki mevzuata uygun şekilde üretim yapılması için desteklerin varlığından haberdar etselerdi keşke!

Bartın Irmağı kirleniyor. Kirletiliyor. Bu Irmağın suları tarımsal üretimde kullanılıyor. Tarımsal üretimleri denetliyorsunuz da üretimde kullanılan SU'LARIN nasıl KİRLETİLDİĞİ konusunda da denetim yapsalar keşke! İlimizdeki baraj ve göletlerden sağlanacak su ile 87 bin 260 dekar tarımsal arazinin sulanacağı programlanmıştır. Bartın’ın tüm su havzalarında yer alan sulanabilir tarımsal toprakların yerüstü su kaynağı bu kirlenen/kirletilen ırmağımızdır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü akarsularımızdaki kirlenmeyi engellemek için yürürlükte bulunan “50’ye yakın mevzuatı” dikkate almalıdır. Bartın Irmağını oluşturan tüm kollarda yaşayan alabalık ve sazan varlığı bilinmektedir. Bu canlılar için yaşadıkları suların temiz tutulması ve kirletilmemesini amaçlayan Yönetmelik bile mevcuttur. ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI gereğince Havzadan havzaya, bölgeden bölgeye sınır aşan yüzeysel suların havza içerisindeki ilgili idarelerce korunarak, kirletilmeden kullanılmasının sağlanması esastır. Kirliliği önleyici tedbirler ilgili idarelerce alınacaktır. Havzada yer alan suların kirletilmesini engelleyecek Kurum sadece İl Çevre ve Şehircilik değildir; yürürlükteki mevzuatta su kirliliğinin engellenmesi noktasında diğer Kurumlarında sorumlulukları vardır. Öncelikle Tarım ve Orman Müdürlüğü sorumluluk taşımaktadır. Bakanlıkça hazırlanan Ulusal Su Planı (2019-2023) belgesinde suların kirletilmesinin engellenmesi için sorumluluğunuz çok ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Anılan belgede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyon içerisinde suların kirletilmesinin engellenmesi ve kirlilik kaynaklarının arıtım yapılarak tekrar temiz su olarak kazanılması amacıyla yapılacak çalışmalar detayları ile anlatılmaktadır.

 

Son haftalarda Bartın yerel medyasında tartışılan bir sorun oldu ırmağın kirliliği. Kirliliğe neden olan tekstil firmasının atık su arıtım tesisinden çıkan suyun analiz raporu yayınlanınca tüm Bartınlılardan tepki aldı. Yetkililer ellerindeki mevzuattan istedikleri gibi yararlanıyorlar. Bartın halkı; elde bulunan mevzuatın yeterli olduğuna inanıyor ve mevzuatın Bartın halkının lehine değerlendirilmesini talep ediyor. Sularının kirletilmemesini talep ediyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü “Resmî Gazete Tarihi: 14.12.2011 Resmî Gazete Sayısı: 28142 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ”ni gözden geçirmesi yararlı olacaktır. Mevzuat yeterli ve gerekli tedbirlerin nasıl uygulanacağı hususunda bilgi de oluşturmuştur. Tek bir mevzuata bağlı kalmak yerine Bartın halkının çıkarına olan mevzuatları değerlendirmeye almak daha insancıl olacaktır. Yine akarsularımızda var olan canlı varlıklardan sazan ve alabalık için alınacak tedbirlerde açıklanmış başka bir Yönetmelikte. Yine başka bir mevzuatta tarımsal ürün üretiminde kullanılacak olan akarsuların hangi nitelikte olması gerektiği ve nasıl korunacağı uzun uzun uygulanacak yol ve yöntemler açıklanmaktadır.

Yetkililerin mevzuatı uygularken hangi bakış açısı ile olaya bakmalarından kaynaklanmaktadır. Eğer akarsu kirli atık suların denize ulaşımında kullanılacak bir kanal gibi kabul edip ona göre mevzuatı uygulamakta görevi yerine getirmektir. Ama Akarsular için düzenlenen mevzuatın tamamı değerlendirilip ilgili diğer Kurumlarla bir koordinasyon içinde mevzuatı uygulamakta görevi yerine getirmektir. Ama özellikle Tarım ve Orman Bartın İl Müdürlüğü sulanabilir nitelikteki toprakların temiz su ile buluşturmadaki görevini unutmaması gerekir. İlgili mevzuat doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte su kaynaklarımızın temiz kalması için çaba sarf etmesidir. Kısacası bakış açılarını değiştirmeleri gerekir. Mevzuatı Bartın halkının geleceği doğrultusunda yeniden değerlendirmeli ve gereğini su ile ilgili tüm Kurumlar yapmalıdır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü “ağda satıcısına” gösterdikleri önemi, dikkati ve hassasiyeti tarımsal su kaynağımız olan Bartın Irmağı için de göstermelidir. Mevzuatı bu doğrultuda uygulamalıdırlar. Hangi mevzuat diye soracaksanız aşağıda internet linklerini verdiğim adreslerde yayınlanan mevzuatlar. Konuya ilgi duyan arkadaşlarda zaman bulurlarsa incelemelerini öneririm. Mevzuat yeterli ama geleceğimizi önemseyen bakış açısı gerekli.

1)      https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Belgeler/NHYP%20DEN%C4%B0Z/ULUSAL%20SU%20PLANI.pdf?fbclid=IwAR3516gnL1mKyfJhLrd-6vECUEMsRn4T1Jpsz2-f-NMlsH1MJCq7ahTIlq8

2)      https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140112-2.htm?fbclid=IwAR3tgsjfcJ-dyplQfUnGOW-mwLooPyb11J5Iuq0aS3ZG_pbaPnmFO5lOYoc

3)      https://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/file/CDP_100000/zbk/PLANACIKLAMARAPORU_06072017.pdf

4)      https://cygm.csb.gov.tr/tekstil-sektorunde-entegre-kirlilik-onleme-ve-kontrol-tebliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-yayimlandi.-duyuru-34782?fbclid=IwAR3s19QRq3I0-QwAbnjqs5WR7_qDqxFbNIFEdhZehTCi7KSY1wMY-tePjk8

5)      https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140112-2.htm

6)      https://sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/06/Tar%C4%B1mda-Toprak-ve-Suyun-S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilir-Kullan%C4%B1m%C4%B1-%C3%96zel-%C4%B0htisas-Komisyonu-Raporu.pdf

7)      https://ippc.csb.gov.tr/ulusal-met-sektor-kilavuzlari-i-3216

8)      https://www.bakkakutuphane.org/dokumanflipbook/karabuk-zonguldak-bartin-cevresel-durum-degerlendirmesi-pdf/141

9)      https://bartin.tarimorman.gov.tr/Haber/83/Bartin-Tarim-Strateji-Belgesi-_2015-2019_-Yayinlandi

 

Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›