MİLLET BAHÇESİ YAPILSIN AMA…!


Bu makale 2021-01-22 13:40:21 eklenmiş ve 664 kez görüntülenmiştir.
Yaşar Cengiz Alpan

 

Bartın’ın bilinen tarımsal ürünlerinin yanı sıra sebzecilik ve turfanda sebzecilikte; dönüm noktası 1930 yılında olmuştur. Mesleği bahçıvanlık olan Hafız Ahmet Niyazi Aydın 1930 yılında Bartın’a göç etmiş. İlk önce ırmak kıyısında bulunan İnce oğlunun bahçesinde, sonrasında karşı kıyıda bulunan Emin Arslan’ın bahçesinde sebze üretmeye başlamıştır. Sebze üretiminin yanında turfanda sebzecilik uygulamasını ilk gerçekleştireni olmuştur. O yıllarda Zonguldak’taki kömür üretiminde çalışan insanların sebze ihtiyacını karşılamıştır. Öncü ve önder bir çiftçi olarak Bartın’da sebzeciliğin gelişmesine neden olmuştur. Bartın’ın tüm köylerinde sebze yetiştiriciliği ve çeşitliliği bu önder çiftçinin sayesinde artmıştır. Kendisini rahmetle anıyorum.

Sonrasında genç Cumhuriyet’in tarıma verdiği önem nedeniyle Ülkemizin her yerinde üretici köylünün yaptığı tarım çeşitliliğini artırmak amacı ile örnek işletmeler kurmuştur. Bunlardan bir tanesi de Bartın Merkezinde Göl bucağı Kemer köprü arasında kalan ırmak kıyısındaki çok geniş bir arazi parçası örnek işletme olmuştur. Burada Bartın çiftçisine her türlü destek yanında; meyve ve sebze fidesi desteği de verilmiştir. Bartın ilinin her köşesinde; buradan temin edilen fidanlardan oluşan meyve bahçeleri oluşturulmuştur. Çok küçük ölçeklide olsa herkesin evinin önünde bahçesinde buradan alınan meyve fidanlarından büyüyen meyve ağaçlarını görürsünüz. Zaman içinde örnek bir çiftçilik alanı olan bu yerin adı “FİDANLIK” olarak halk arasında yaygınlaşmıştır.

24 Ocak 1980 Ekonomik Kararları uygulanmaya başlandıktan sonra, Ülkemizin Kalkınmasında öncelik Sanayi üretimine verilmiştir. Tarımsal ürünlere dayalı kalkınma modeli terk edilince; tarım destekleri de zaman içinde sonlandırılmıştır. Kalkınmadaki bu yön değişikliği sonucunda kırsal nüfusumuz çok hızlı bir şekilde azalmış, insanlarımız şehirlere göç etmişlerdir. Büyük şehirlerin varoşlarında, sanayi işçisi olmuşlardır. Bartın ilide bu gelişmeden nasibini almış, göç veren iller arasına girmiştir. Bartın doğumlu olup da gurbette ekmek parasını kazanma peşinde olan yaklaşık 300 bin hemşerimiz vardır. O tarihten bu yana çok sayıda Hükümetler kurulmuştur. Ancak açıklanan tarımsal projeler sonucunda, fidanlık yine eskisi gibi üretici köylüye destek sağlayacak konuma getirilememiştir. Bartın İlindeki tarım ve hayvancılıkla ilgili Oda, Kooperatif ve Derneklerden de şimdiye kadar bu doğrultuda bir talep de gelmediği bilinen bir gerçektir. Daha önceden Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal tesisleri için bir bölümü, sonrasında da Adliye Binası için bir bölümü yer olarak terk edilmiş; geriye kalan yaklaşık 120 dönüm arazi parçası şimdiye kadar atıl durumda kalmıştır.

Atıl durumdaki bu araziye Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç tarafından “MİLLET BAHÇESİ” yapılacağı duyuruldu. Sonrasında da Belediye Başkanımız Sayın Cemal Akın tarafından da söz konusu edilen arazinin yeni yapılan İmar Planında yeşil alan olarak ayrıldığı açıklandı. İmar Planı Belediye Meclisinde görüşülürken fidanlığın durumu için alternatif bir proje değerlendirilmediği ortada. Tarımsal üretimde yer alan köylü vatandaşlarımıza yapılması gereken destek gündeme gelmemiş ki; alternatif projeler ortaya çıkmadı. Fidanlığın yeşil alan olarak değerlendirilmesi Belediye Meclisinde farklı farklı siyasal partilerin temsilcileri olmasına rağmen bu konuda oybirliği sağlanmış. “MİLLET BAHÇESİ” yapmak bir siyasal tercih. Ancak fidanlığın 24 Ocak 1980 öncesindeki işlerliğe getirilmesini sağlamak ise sosyal bir sorumluluk. Bartınlılar olarak ne yazık ki bu sosyal sorumluluğu yerine getirmede büyük bir eksikliğimiz var ne yazık ki.

 

Fidanlığa yapılacak olan “MİLLET BAHÇESİ” peyzaj projesi kamuoyu ile paylaşıldığında daha detaylı incelememiz olanaklı olacak. Bilindiği gibi, Bartın Üniversitesinde Peyzaj Mimarlığı Bölümü bulunmakta... Bu bölümde görev yapan değerli akademisyen hemşerilerimiz var. Hem akademisyen hemşerilerimiz hem de Peyzaj Mühendisleri Odası bu projeyi yakinen takip edeceklerine inancım tam. Umarım Projeyi hazırlayan ekip bu arazi içinde yer alan (özellikle ırmak kıyısı bölümünde) anıtsal ve nitelikli ağaç varlıklarımızı belirleyerek işe başlarlar. Ayrıca bu alanın felaketler sonrasında toplanma ve barınma alanı olarak da kullanılacağını düşünürler. Özellikle Irmak Kıyısı bölümünde doğal canlı yaşamını bozacak veya engelleyecek yapı işleri planlamazlar.

Yaklaşık 40 yıldan bu yana işlevsiz ve atıl bırakılan bir arazi. Bartın’da hayvancılık ve tarımla geçinen üretici köylüsüne hizmet vermeyen bir arazi. Şimdiye kadar sorgulanmamış ve araştırılmamış bir arazi parçası. Millet Bahçesi yapılacağı açıklandıktan sonra özellikle sosyal medyada tartışılmaya başladı. Bazı arkadaşlarımız ne gerek var dedi, bazı arkadaşlarımız ise bu arazi üzerindeki bitki örtüsünün yok edileceğini söyleyerek karşı çıktı. Siyasi Partilerin hem İl Genel Meclisinde yer alan temsilcileri, hem de Belediye Meclislerinde yer alan temsilcileri bu konu üzerinde ne alternatif çözüm önerisinde bulundu ne de üretici köylünün desteklenmesinin yok edildiğini aklına getirdi. Şimdi yapılması gereken, alınan bu siyasi kararı kabul ederek “MİLLET BAHÇESİ” peyzaj projesini incelemek, olası eksiklikleri ve noksanlıkları kamuoyunun önüne sermektir.

İlimizde yaşayan her vatandaşımız, Meslek Odaları, Kooperatifler, Birlikler, Sendikalar ve tüm STK’lar bütün dikkatini sosyal sorumluluğumuza yönlendirmelidir. Mevcut Tarım Politikaları, Tarım destekleri, hibe destekleri, kırsal kalkınma projelerini izleyerek Bartın Tarım ve Hayvancılığını geliştirecek ve üretici köylüyü destekleyecek “uygulama alanını” Bartın’ımıza kazandırmak olmalıdır. Genç Cumhuriyet ilk yıllarında nasıl ki fidanlığı Bartın üretici köylüsüne destek olarak yarattıysa, şimdi bizlerin görevi böyle bir alanı uygun bir yerde yeniden kurulmasını talep etmektir.

Üretici köylümüze destek olalım onları cesaretlendirelim güç verelim. Gelecek nesillerin düzenli ve sağlıklı beslenebilmesi için Tarım ve Hayvansal üretimini sürdürmek ve artırmak zorundayız. Haydi Bartınlılar ortak paydamız için, ortak çıkarımız için bu konuda el ele verelim; yeniden örnek bir FİDANLIK’ı yaratalım.

Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›