VİCDANLARDA KARA LEKE OLMAYIN!


Bu makale 2021-01-22 13:40:03 eklenmiş ve 655 kez görüntülenmiştir.
Yaşar Cengiz Alpan

 

Bartın Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Çağlayan Piknik Alanından, tekne ile Ordu yeri Köprüsü altına geldiğinizde ırmak yatağının büyük bir “U” şeklinde kıvrıldığını fark edersiniz. Irmak yatağının oluşturduğu kıvrımının içinde kalan, yarımada şeklindeki arazinin halk arasındaki adı “bucak”tır. Ana yarısı teyzemle otlatmaya çok hayvan getirmişliğim götürmüşlüğüm oldu. Bu toprak parçası çok uzun yıllarda ırmağın getirdiği alüvyonlarla oluşmuştur. Zemin bulamazsınız ne kadar derin kazarsanız kazın karşınıza her zaman kum ve su gelir. O nedenle bu araziye konut yapılmadı. Yapılan konutlar Ordu yeri tepesinin uzandığı zeminin eteklerine kadardır. Tepenin eteklerine kurulu olan Fatih İlköğretim okulunda okudum. O bina yıkıldı ve yerine anaokulu inşa edildi. Şimdiki Fatih Okul binası bucak’tadır.

Sayın Köksal Toptan’ın Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde çok sayıda okul inşa edildi. İşte bunlardan biriside Fatih İlköğretim ve Ortaokulunun bulunduğu bina ve kapalı spor salonudur. O dönemde çok hızlı ve çok sayıda okul inşası gerçekleşti. Planlama hazırlığı olmadığından yer seçimleri de ne yazık ki aceleye getirildi. Sağlam zemini olmayan Bucak’a ne yazık ki bu binalar (okul binası ve kapalı spor salonu) inşa edildi. Bu okul 1998 yılında Bartın’da yaşanan büyük Sel’den zarar gördü. Sonrasında Bartın ’dada hissedilen Marmara depremini de yaşadı. Yapıldığından bu yana bu okul binasının oturduğu arazi parçası sayısız sellerle olmayan zemini zayıf düştü. Marmara depreminden sonra bina inşaat yönetmelikleri tamamen değiştirildi. Depreme uygun güçlü binalar yapmak için uygulanacak yöntem ve usullerin yasal altyapısı yeniden düzenlendi. Ordu yeri Bucak mevkiinde yer alan bu okul binası ne yazık ki deprem öncesi yönetmeliklere göre inşa edilmişti. Konunun uzmanı değilim. Jeoloji Mühendisleri, Mimar ve İnşaat Mühendislerinin alanı bu konu. Ancak yazılı ve görsel basından takip ettiğimiz ölçüde konu hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Büyük Marmara Depreminden sonra yapılan inşaatlarda yeni yasal kuralların uygulandığını biliyoruz.

Zaman zaman EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) web sayfasına izlerim. “Fatih Ortaokulu Deprem Güçlendirme ve Onarım İşi” (1) ihalesinin 23 Ekim 2020 tarihinde yapılacağın gördüğümde hayret ettim.

Neden mi?

Bartın merkez ve ilçelerdeki ilköğretim okullarında deprem tetkiklerine başlanıldı. İl Özel İdare Sekreteri İbrahim Kayış, "İl Özel İdaremizin '2012 yılı Çalışma ve Performans Programında' yer alan ' kapsamında Bartın merkez ve ilçelerimizdeki 11 adet ilköğretim okul binasında deprem güçlendirme tetkik çalışmalarına başlandığını 02.07.2012 tarihinde basınki haberden öğreniyoruz. (2) Bu Okul Binasının kapısında Fatih İlköğretim Okulu ve Fatih Ortaokulu tabelaları yer almakta. Bu iki okulda tek binada eğitim ve öğretim çalışmalarını sürdürmekte. Böyle olmasına rağmen bu bina bu çalışmada Fatih İlköğretim Okulu adı ile anılmakta. 2012 yılında yapılan bu çalışma sonucunda deprem güçlendirmesine uygun nitelikteki okul binaları incelenmekte. Yeterli uygunluğa sahip binaların güçlendirilmesi yapılma kararı alınmış. Ama bu yapılan çalışmanın sonuç raporu ne yazık ki kamuoyu ile paylaşılmamış. Hangi okul binasının deprem güçlendirilmesine uygun olup olmadığı açıklanmamış.

Ancak; Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Kenan Dursun’un 24.02.2020 tarihli “Deprem olduğunda tüh dememek” (3) başlıkla yayınlanan Bartın Halk Gazetesinde haberindeki “Aslında o okulu yıkıp yeniden yapmak istiyoruz ama İmar Planı’na göre o okulu yıkınca aynısını orada yapamıyoruz.” İfadesi gerçeği ortaya koyuyor. Sayın Dursun’un ifadesindeki yeniden yapmak istediklerinin arkasındaki gerekçe deprem güçlendirmesine uygun olmayan bina olması mı yoksa İmar Planı mı? Bartın’da yaşayanlar bilir, büyük tepkilere neden olan “Yeni İmar Planı” bir önceki Bartın Belediye Meclisinde onaylanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni yapılan İmar Planında ne gibi bir engel olabilir. Bartın Endüstri Meslek Lisesi deprem güçlendirilmesi yapılamayacak binalar arasına alındıktan sonra İmar Planında bu okul arazisinin ibadethane olması değişikliği kolaylıkla çözümlenmişti. İmar Planında karşılaşılan engelin ne olduğunu açıklamalı Sayın Başkan.

Bartın İlindeki Harita ve Kadastro Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Mimar ve İnşaat Mühendislerinin Meslek Odaları Başkanlarına veya Temsilcilerine açık çağrımdır. Ordu yeri bucak mevkiinde bulunan “Fatih İlköğretim ve Ortaöğretim Eğitim Kurumlarının” binasında yapılacak olan “deprem güçlendirmesinin” yapılıp yapılamayacağının incelenmesini talep etmek onların mesleki sorumluluğudur. Kendi Meslek Örgütlerinde yaptıkları çalışmalara bu tipteki sorunları dahil etmeleri; topluma karşı olan sorumluluklarını yerine getirecekleri görevlerden birisidir.

2012 yılında diğer 10 okulla birlikte güçlendirme tetkik araştırması içinde yer alırken okulun ismi “Fatih İlköğretim”; 2020 yılında Deprem güçlendirme ve onarım işi ihalesinde okulun ismi “Fatih Ortaokulu”. Her iki eğitim kurumunun bulunduğu bina tek binadır. Ayrı ayrı binalar değildir. Bir ana bina ve birde kapalı spor salonu olan okul binasıdır. Ama yukarıda açıklamaya çalıştığım süreçte bina adı farklı farklı kullanılmıştır. Bu bile şüphe uyandırmaktadır. 

İl Özel İdaresi Başkanlığı, İl Özel İdaresi Meclis Başkanı ve İl Özel idaresi Meclis üyeleri Fatih İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarının bulunduğu bu binanın “deprem güçlendirilmesi yapılacak nitelikte bina” olup olmadığının yeniden değerlendirilmesini gündemlerine dahil etmeleri gerekir. Barın ili bilindiği gibi 1’nci derecede deprem etki sahası içindedir. İlimiz tarihinde geçmişte yaşadığımız depremlerin olduğu herkesçe bilinmektedir. Önümüzdeki zamanlarda olabilecek bir deprem sonucunda bu okul binasının yıkılması sonucunda binlerce öğrencimizin yaşamlarının son bulacağını düşünmemiz gerekir. Bu binanın enkazı altında yaşamlarını yitirecek olanlar bizlerin evlatlarıdır, canlarıdır ve en önemlisi geleceğimizdir. İl Özel İdaresi tarafından 2012 yılında gerçekleştirilen “'Temel Eğitim Okulları Deprem Tetkiki ve Güçlendirme Proje Yapımı” sonuç raporunun kamuoyu ile paylaşılması veya konunun uzmanı mesleklerin Odalarının bilgisine sunulması gerekir. Böylelikle anılan binanın fiziki durumunu öğrenmiş oluruz.

İl Özel İdaresinin atanmış veya seçilmiş Yöneticileri ve Üyeleri vereceğiniz karar Bartın tarihinde nasıl yer alacağınızı belirleyecektir. Olabilecek bir deprem sonucunda evlatlarımızı kaybedersek “vicdanlarda kara bile leke” olarak yer alacaksınız. Bartın İlindeki Harita ve Kadastro Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Mimar ve Mühendisleri ile Yapı Denetim Firmalarının Meslek Odaları veya Temsilcileri; sizler de böylesine bir konuyu araştırmaktan ve incelemekten kaçınırsanız sizler de toplum vicdanında yargılanacaksınız.

Sade bir vatandaş olarak “tarihe notumu” düşüyor; Tüm ilgililer ve yetkililerden verdiğiniz bu kararın yeniden değerlendirilmesini talep ediyorum.

(1) https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ortak/IhaleArama/index.html

(2) https://www.haberler.com/11-okulda-deprem-guclendirmesi-testi-yapiliyor-3750303-haberi/

(3) https://www.bartinhalkgazetesi.com.tr/haber/3581/deprem-oldugunda-tuh-dememek-icin.html?fbclid=IwAR20-mdZv4zPeDAvh2VPrcl1QNIHYySXRcH-tuH4LxXPVPjvX3cqM-8UCXg

Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›