100. yıla doğru Bartın Gazetesi


Bu makale 2019-10-15 09:23:22 eklenmiş ve 5537 kez görüntülenmiştir.
ÇETİN ASMA

 

Bugün sizlere günümüzde yayın hayatını hala sürdüren ve Türkiye’nin en eski yerel gazetelerinden biri olan Bartın Gazetesi’ni anlatacağız.

Geçtiğimiz Eylül ayında 96. Kuruluş Yıldönümünü kutlayan Bartın Gazetesi, Cumhuriyet’in ilan edilişinden 11 ay sonra 6 Eylül 1924’te “Müttehit (Birleşmiş) Arkadaşlar” tarafından kurulmuştur.

Günümüzde halen daha yayın hayatını sürdüren Bartın Gazetesi, İbrahim Cemal Aliş, Şükrü Göksu, Hüseyin Cevdet Çakıroğlu, Nuri Yüksel, Niyazi Yüksel, Agah Orhon ve Lütfi Balık’ın bir araya gelerek “Müttehit Arkadaşlar” adıyla çıkarılmıştır.

 

 

Arkadaşlarını ayrılmasından sonra ise İbrahim Cemal Aliş, gazeteyi tek başına çıkarmaya devam etmiş ve bu gazetenin sahipliğinin yanı sıra başyazarlığını da vefat tarihi olan 1977 yılına kadar 53 yıl boyunca sürdürmüştür.

Gazetenin yayınını halen oğlu İktisatçı, Gazeteci, Azim Kitap Evi Sahibi Esen Aliş, ikinci nesil olarak devam ettirmektedir. Babadan oğula geçen gazetenin, imtiyaz hakkı önümüzdeki yıllarda da Esen Aliş’in oğlu Ahmet Cemal Aliş’e geçecektir.

Bu vesileyle Bartın ile özedeşlemiş ve bir marka haline gelen Bartın Gezetesi’nin 96. Kuruluş Yıldönümünü biz de bir kez daha kutluyoruz.

 

 

Kurulduğu günden bugüne kadar Cumhuriyet inancı doğrultusunda ilkelerinden, düşüncelerinden, prensiplerinden ve çizgisinden hiçbir zaman taviz vermeyen Bartın Gazetesi’nin inşallah 100. Yılını da görmek bizlere nasip olur.

Bartın Gazetesi,  Bartın ve çevresinin adeta kimliğidir. Aynı zamanda kütük defteri gibidir.

İlk yayınından günümüze kadar memleket ve çevre haberleri, doğum, ölüm, tayin, nikah, yerel haberler gibi aklımıza gelen yaşamın içinden birçok olayı okuyucularına aktarmıştır. Bartın Gazetesi, ayrıca Türkiye’nin yetiştirdiği çok önemli şair, araştırmacı, müzikolog, arkeolog ve köşe yazarlarına da sayfalarını açmıştır. Gazetede yer alan bu yazılar da günümüzde araştırmacıların da faydalandıkları birer kaynak olmuştur. Tarihe ışık tutan Bartın Gazetesi, Vahit Lütfi Salcı’nın kaleme almış olduğu “Anadolu’da Kızılbaşlar” konulu yazı dizisinden dolayı da Fransa’daki Paris Üniversitesi tarafından çok yakından takip edilmiştir.

 

 

Dil Uzmanı Mehmet Şakir Ülkütaşır, Müzikolog Mahmut Ragıp Gazimihal, Şair Hamamizade İhsan, Folklorcü Sadi Yaver Ataman, Kastamonu Tarihi Yazarı Talat Mümtaz Yaman, Şair Fuat Edip Baksı, Rıfat Ilgaz gibi birçok yazarın ilk şiirleri ve yazıları da 1930’lu yıllarda bu gazete yayınlanmıştır.

Yine Bartın Gazetesi sayfalarından 1928 yılında 164’üncü sayıda yayınlanmaya başlanan Hacı Kadıoğlu Ömer Lütfi Efendi’nin “Yarım Asır Evvelki Bartın” başlıklı anıları, İbrahim Cemal Aliş’in 1975 yılından 1977 yılına kadar vefatından 1 ay önce tamamladığı “Eskiden Yeniye Bartın” makaleleri ve 1890 yılında Japon karasularında batan Ertuğrul Fırkateyni’nden kurtulan ikili Bartınlı ile yapılan röportajlar, yine çok eski bir Bartınlı olan Necati Özener’in “Bartın Anıları” başlıklı yazı dizileri tarihimiz için çok önemli kaynaklardır.

Benim de yetişmemde çok büyük bir payı olan ve bugünlere kadar getiren okumayı, araştırmayı, arşivlemeyi bu gazete sayesinden öğrendim. Ben, kendimi Bartın Gazetesi’nden yetişmiş sayarım. Benim her şeyim, okulum Bartın Gazetesi’dir.

Bu arada 1925 yılında kurulan Azim Kitap Evi’nin kurucusu olan rahmetli Ahmet Kemal Aliş’i de unutmak mümkün değildir. O, birçok Bartınlı’nın Ahmet ağebeyi ve Ahmet amcasıydı. Gençleri, okumaya teşvik eden, dürüst, laik, idealist, topluma faydalı bir toplum yetişmesi için çaba sarf eden bir büyüğümüzdü. Kendisi 1935’ten 1951 yılına kadar Türkiye’de ilk 10’da yer alan Bartın Halkevi’nin de Kütüphanecilik ve Kültür Kolu’nun da aktif bir üyesiydi. Birçok Bartınlı gencin de buradan yetişmesini sağlamıştır. Kendisini bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyorum.

Bartın Gazetesi’nin bu sayfada anlatmak istesek de yeterli gelmez... Bundan dolayı daha fazla bilgi edinmek isteyenler Bartın Gazetesi ve Kurucusu merhum İbrahim Cemal Aliş’in hayatını anlatan Bartın Belediyesi Kültür Yayınları’ndan “Kalemin Aydınlığında Bir Ömür” adlı kitabımı incelebilirler.

 

 

Gönül ister ki Bartın Üniversitesi bünyesinde Bartın Gazetesi ve İbrahim Cemal Aliş adıyla bir sempozyum düzenlensin....

96 yıl... Dile kolay. 4 yıl sonra bir asır bitiyor. Kuruluşundan günümüze kadar sayfalarında yazı yazan başta Cemal Aliş olmak üzere vefat eden yazar ve şairlerimize rahmet dilerken günümüzde Bartın Gazetesi’nin yayınını sürdüren değerli büyüğüm, ağabeyim Esen Aliş’e de sağlıklı bir ömür diler bundan sonra üçüncü kuşak olarak gazeteyi devam ettirecek olan Ahmet Cemal Aliş’e de sevgilerimi sunarım.

Bizim de temennimiz 100. yılı görmek... Dualarımla.... 

Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›