KAMUDA ÇALIŞAN ÇEVİRMENLERİN SORUNLARI


Bu makale 2019-09-11 10:07:53 eklenmiş ve 2102 kez görüntülenmiştir.
Mehmet Cem ODACIOĞLU

 

Düzenlenen yasa ve mevzuatlarla gerek ülkemizde gerek yurt dışında çeviri eylemi belli bir mesai gerektiren ve karşılığında ücret veya maaş alınan bir meslek olarak kabul edilmektedir.  Bu yazımızda belli bir maaş karşılığı kamuda mütercim (yazılı) ya da tercüman (sözlü) olarak istihdam edilen ve 657’ye tabi olan kadrolu ya da sözleşmeli olarak istihdam edilen çevirmenlerin karşılaşabilecekleri bazı sorunlar üzerinde durulmuştur.

Yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda, kamuda çalışan çevirmenlerin yaşadıkları sorunlar arasında kurumlar arasında işbirliği ve iletişim aksaklıkları nedeniyle çeviri tekrarına düşülmesi (yani bir metnin çevirisi önceden yapılmış olmasına rağmen kurumlar arası iletişim problemleri ya da gizlilik ilkeleri gereği aynı metni yeniden çevirmek durumunda kalma), çevirmenlerin özlük haklarının iyileştirilmemesi (mütercim tercümanların teknik hizmet kadrosu yerine genel idare hizmetleri kadrosunda istihdam edilmesi sonucu maaşların düşük olması, mesai saatlerinin esnekliği nedeniyle mesai dışında bile bilgisayar bulunan herhangi bir ortamda, evde hatta tatilde bile çevirmenlerin çeviri yapmak durumunda kalması, bunun ek mesai olarak görülmemesi), alınan dil tazminatlarının düşük olması,  sözleşmeli ve kadrolu çevirmenlerin arasındaki dengesizlik, çeviri sürecinde koordinasyon sorunu, çeviri kalitesi, tutarlılığı, ve zamandan kazanmaya etki eden birtakım çeviri araç ve gereçlerinin kurum tarafından uygulanan kısıtlamalardan dolayı kullanılamaması,  çevirinin meslek olduğu bilincinin özellikle kurum ve birim amirleri tarafından yeterince anlaşılmaması, meslek odalarının bulunmayışı ve mevzuatların yetersiz olması vb. bulunmaktadır.

Bu sorunlar mütercim tercümanların iş, görev ve meslek tatminlerini olumsuz etkilediği gibi çeviri işinin de kalitesiz olmasına yol açmaktadır. İlgili yasa ve mevzuatlar yeniden gözden geçirilmeden de bu sorunlar kronikleşmeye ve artmaya devam edecektir. Bu nedenle gerek akademisyenler gerekse de kamuda çalışan mütercim tercümanlar ilgili kişilerle ve birimlerle işbirliği halinde sorunları masaya yatırarak somut adımlar atmalıdırlar.

Bununla ilgili bazı adımlar farkındalık oluşturmak amacıyla atılmaya başlanmış olup yeterli düzeyde değildir. Bu sebeple konuya duyarlılık gösteren herkesin sorunun çözümü için paydaş rolünde desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›