MERHABA


Bu makale 2019-08-28 09:25:55 eklenmiş ve 2179 kez görüntülenmiştir.
Mehmet Cem ODACIOĞLU

 

 

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü bünyesinde YÖK’ün kararıyla bu yıl Eğitim Öğretim serüvenine başlayacak olan Çeviribilim (İngilizce) programımızı kazanan tüm öğrencileri tebrik ederek yazıma başlamak istiyorum. 

Bu ilk yazım programımızın tanıtım yazısı olacaktır. Bundan sonraki yazılarımda dil eğitimi, çeviri eğitimi, çeviri üzerine düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım.

Bilindiği gibi çeviri etkinliği insanlık tarihi kadar eski bir olgu olup, tarih boyunca uluslar birbirleriyle ekonomik, kültürel, diplomatik amaçlarla iletişime geçmek için çeviriyi bir araç olarak kullanmışlar ve bu sayede farklı toplumlar hakkında bilgi sahibi olarak, bu toplumların bilgi birikiminden faydalanma fırsatını elde etmişler ya da kendilerini dış dünyaya tanıtabilecek ortamı bulmuşlardır.

Çeviri etkinliğine duyulan ihtiyaç bugün de en az eskisi kadar fazladır. Özellikle küreselleşmenin etkisiyle çeviri ve çevirmene duyulan talep her geçen gün artmaktadır. Artan bu talep doğrultusunda gerek ülkemizde gerek yurt dışındaki üniversitelerde farklı dillerde (İspanyolca-İngilizce, Çince-İngilizce, Çince-Türkçe, Arapça-Türkçe, İngilizce-Türkçe vb.) mütercim tercümanlık lisans ve lisansüstü programları açılmakta ve bu programlarda yer alan dersler çağın gereklerine uygun olarak her yıl farklı teknolojik araçların ders ortamına entegre edilmesiyle çeşitlenmekte ve güncellenmektedir. Bu programlarda en çok ihtiyaç duyulan alanlarda çeviri öğrencilerine çeviri edinci kazandırılarak mezun olduklarında kolay iş bulabilmeleri ve kaliteli çeviriler üretebilmeleri hedeflenmektedir.

Bu amaçla, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan Çeviribilim (İngilizce) programımızda modern dünyaya uygun pratik ağırlıklı ve öğrencilerimizin mezun olduktan sonra İngilizcenin yanı sıra Arapça, Almanca ve Rusça dillerinde de çeviri yapabilecek kapasiteye ulaşması gayesiyle bir ders planı hazırlandı.  Muafiyet koşullu zorunlu hazırlık eğitimi hariç 4 yıllık (8 yarıyıl) olması planlanan programımızda, temel ve mesleki dersler (zorunlu) olmak üzere öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli dersler yer almaktadır. Ders planımızda ayrıca öğrencilerimizin çeviri edinçlerini geliştirebilmeleri için uygulama derslerinin yanı sıra bir çevirmen için olmazsa olmaz zorunlu veya seçimlik kategoride yer alan genel kültür dersleri de bulunmaktadır.  Bu dersleri verecek bünyemizdeki öğretim elemanları alanlarında uzman kişiler olup öncelikli amacımız kaliteli çevirmenler yetiştirmek olacaktır.

Öğrencilerimiz için gerekli alt yapı halihazırda kurulmuştur. Örneğin Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan dil laboratuvarı ses yalıtımlı olup, öğrencilerimiz sözlü çeviri derslerini bu laboratuvarda alacaktır. Sınıf kapasiteleri anfi genişliğindedir ve son model bilgisayar/ağ teknolojileri ile projeksiyon cihazlarıyla donatılmıştır.

Zorunlu hazırlık eğitiminin ardından dört yıllık programımızdan mezun olan çevirmen adayları çeşitli uzmanlık alanlarında serbest çevirmen, kurum çevirmeni (hukuk, kamu yönetimi, edebiyat, tıp, mühendislik, vb.) ya da giderek gereksiniminin arttığı çok katmanlı dil uzmanları olarak düzeltmen, terminoloji uzmanı, altyazı uzmanı, yerelleştirme uzmanı, post editör, bilişim ve iletişim teknolojileri uzmanı, proje yöneticisi, redaktör, çeviri editörü, çeviri eğitimcisi, kültür uzmanı, çeviri bürosu işletmecisi, akademisyen olarak çalışabilme imkânı bulabilecektir.

Görüldüğü gibi bölümümüz mezunlarının iş yelpazesi oldukça geniştir. İstendiği taktirde öğrencilerimiz formasyon alarak öğretmenlik mesleğini de tercih edebilirler. 

Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›