Bartın’da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yerel Eylem Planı” hazırlanıyor…

Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından “2021-2025 yılı Bartın ili Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yerel Eylem Planı” hazırlanıyor. Kadına yönelik yapılan şiddetle mücadele konusunda ilimizde yapılabilecek çalışmalara ilişkin bir yol haritası çizildiğini ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Deniz Yılmaz, “Kadına yönelik her türlü şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla tüm yurttaki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri aracılığı ile çalışmalar sürdürülmektedir” dedi.
Bu haber 2021-12-01 10:29:56 eklenmiş ve 880 kez görüntülenmiştir.

 

ERDEM TABAKOĞLU

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Deniz Yılmaz, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda açıklamalarda bulunarak, yapılan çalışmalarla ile ilgili bilgiler verdi. Kadına yönelik yapılan şiddetle mücadele konusunda ilimizde yapılabilecek çalışmalara ilişkin bir yol haritası çizildiğini söylediğini söyleyen Yılmaz, “2021-2025 yılı  Bartın ili Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yerel Eylem Planı” hazırlandığını ifade etti. Kadına yönelik her türlü şiddettin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Yılmaz, Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için yapılan çalışmaları şu şekilde anlattı:

 “Kadına yönelik şiddet ülkemizde ve dünyada içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli sorunlarından birisidir. kadına yönelik şiddet olgusunun hem kadını, hem de toplumu sarsan sosyo-ekonomik koşullar, politik gelişmeler ve kültürel etkenlerle birlikte değerlendirilmesi gerekliliğini dünyanın gündemine taşımakta, soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalık yaratmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kadına Yönelik Şiddet ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nde yer alan tedbirler göz önünde bulundurularak, ilgili kurum ve kuruluşların katkı ve katılımları ile  “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı 2021-2025hazırlanmıştır. Kadına yönelik her türlü şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla tüm yurttaki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri aracılığı ile çalışmalar sürdürülmektedir. Ancak kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaşanılan sorunlar bölgeler ve iller arasında farklılıklar göstermektedir. Bu noktadan hareketle Bakanlığımızın söz konusu eylem planı ışığında; İlimizdeki kadına yönelik şiddet olgusundaki mevcut durum, ihtiyaçlar ve yapılması gereken faaliyetler sorumlu kurum ve kuruluş temsilcileri ile yapılan toplantılarda ele alınmış ve değerlendirilmiştir. İlimizde yapılabilecek çalışmalara ilişkin bir yol haritası oluşturularak “Müdürlüğümüzce “Bartın ili Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yerel Eylem Planı “2021-2025” yılı planı hazırlanmaktadır.  Eylem Planında, İlimizde şiddet mağduru ve risk altında olan kadın ve çocuklarına yönelik beş temel alandaki hedefler üzerinde yapılabilecek iş ve işlemlerle birlikte ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluğu belirtilmektedir.

 

Söz konusu hedefler

Mevzuatın etkin uygulanması ve mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılmasını sağlamaktır.

Şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi ve Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkin korunmasına yönelik kurumsal kapasitenin güçlendirilmesini sağlamaktır.

Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması ve sistematik, güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin toplanması ve istatistiklerin üretilmesini sağlamaktır.

Yukarıda belirtilen eylem planında yer alan hedeflere yönelik faaliyetler İlimizdeki paydaş kuruluşlarla işbirliği içerisinde sürdürülmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi,kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamda kadının güçlendirilmesi, eşit hak, fırsat ve imkanlardan yararlandırılmasına katkı sağlayacak önlemlere ışık tutmasını temenni ederim.”

 

 

ETİKETLER : Bartın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yerel Eylem Planı Aile ve Sosyal Hizmetler Bartın İl Müdürü Deniz Yılmaz
Diğer GÜNCEL haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›