Ticaret İl Müdürlüğü’nden, yetki belgesi hatırlatması!

Bartın Ticaret İl Müdürlüğü, ikinci el motorlu kara taşıtı, arsa, tarla, ve ev gibi taşınmaz mülkler ile kuyum ticaretinin, işletmesi adına yetki belgesi almış tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından da yapılabileceğini, söz konusu yetki belgesinin de İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) üzerinden Ticaret İl Müdürlükleri tarafından verildiği anımsattı.
Bu haber 2021-10-15 10:18:52 eklenmiş ve 1079 kez görüntülenmiştir.

 

EREN SARIKAYA

Motorlu kara taşıtı ticareti yapanlara…

 

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 13 Şubat 2018’de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Bartın Ticaret İl Müdürlüğü, anılan yönetmelik uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılabileceğini vurguladı. İl Müdürlüğü’nden konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yetki belgesi, şartları taşıyan işletmelere İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) üzerinden (https://ietts.gtb.uov.tr/) Ticaret İl Müdürlüklerince verildiği hatırlatılırken Yetki Belgesi’nin verilmesinde aranan şartlar özetle şöyle sıralandı:

 

 

Meslek odasına kayıt şart

 

* İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için; meslek odasına kayıtlı olunması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması, meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması gerekiyor.

* Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının; 18 yaşını doldurmuş olması, en az lise mezunu olması, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9 Haziran 1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması, konkordato talebinde bulunmamış olması, kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması, motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

* Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.

 

 

Taşınmaz ticareti yapanlara…

 

Bartın Ticaret İl Müdürlüğü, aynı açıklama içerisinde taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin de 5 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı. Anılan yönetmelik uyarınca taşınmaz ticaretinin, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılabildiğine yer verilen açıklamada, söz konusu yetki belgesinin de tıpkı motorlu kara taşıtları ile ilgili belge için olduğu gibi; şartları taşıyan işletmelere Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden (https://ttbs.gtb.uov.tr/) Ticaret İl Müdürlüklerince verildiği hatırlatıldı. Taşınmaz ticareti yapabilmek için yetki belgesi alabilmenin şartları ise şöyle sıralandı:

* Meslek odasına kayıtlı olunması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması, sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, sorumlu emlak danışmanlarının 18 yaşını doldurmuş ve ilköğretim mezunu olması, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması gerekiyor.

* Bunun yanı sıra kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması gerekmektedir.

* Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az 100 saatlik eğitimde başarılı olması,

* Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son 5 yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az 6 ay, bunların dışında kalanların ise en az 12 ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması, gerekir.

* Sorumlu emlak danışmanlarının, ortaöğretim veya yükseköğretim kuramlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurulularından mezun olmaları durumunda: en az 100 saatlik eğitimde başarılı olma ve mesleki deneyim şartı aranmaz.

* Sözleşmeli işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için; mesleki deneyim şartı hariç olmak üzere yukarıda sayılan diğer şartları taşıması, Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmeliğin 21’inci maddesinde belirtilen sözleşmenin yapılmış olması, işletmenin yetki belgesinin bulunması ve sözleşmeli işletmesini Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirmiş olması, gerekir.

 

 

Kuyum ticareti yapanlara…

 

Bartın Ticaret İl Müdürlüğünün aynı açıklama içinde hatırlatma ve uyarılarda bulunduğu diğer ticaret erbapları ise kuyum ticareti yapanlar oldu. Sözkonusu açıklamada 14 Ocak 2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan “Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliğin” 14 Nisan 2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatılırken, anılan yönetmelik uyarınca kuyum ticaretinin de ancak işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılabildiğinin altı çizildi. Sadece gerekli şartları taşıyan işletmelere Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi (KTBS) üzerinden (https://ktbs.ticaret.aov.tr/) Ticaret İl Müdürlüklerince verilen yetki belgesi için aranan şartlar ise şöyle sıralandı:

* Meslek odasına kayıtlı olunması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması ve yetki belgesi başvuru tarihi itibarıyla vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konulan arasında kuyum ticareti faaliyetinin bulunması, kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili ustalık belgesine sahip olması, kuyumcuların 18 yaşını doldurmuş olması, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması gerekiyor.

* Kasten işlenen suçlardan dolayı toplam beş yıldan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, haksız mal edinme, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçlarından hüküm giymemiş veya ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması, gerekir.

* Kuyumcuların, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlanılın kuyumculuk faaliyetleriyle ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda Ustalık Belgesi şartı aranmaz. Ustalık Belgesi şartından muafiyet sağlayan alanlar Bakanlıkça belirlenerek internet sitesinde ilan edilir.

* Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir.

 

İdari para cezası uyarısı

 

Bartın Ticaret İl Müdürlüğü hem motorlu kara taşıtları ticareti, hem taşınmaz ticareti hem de kuyum ticareti yapanlara, uygulamada herhangi bir aksamanın yaşanmaması ve idari para cezası ile karşılaşılmaması adına sözkonusu hatırlatma ve uyarıların yapıldığını bildirdi.

ETİKETLER : Bartın Bartın Ticaret İl Müdürlüğü kuyum ticareti taşınmaz ticareti ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi
Diğer EKONOMİ haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›