Valilik yeni kararları duyurdu

Turizm sezonunun başlamasına karşın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi özellikle de delta varyantının yayılımı ile devam ederken yaklaşan Kurban Bayramı’nı da göz önünde bulunduran Bartın Valiliği bir dizi yeni karar alarak vatandaşları bu süreçte dikkat etmeleri gereken hususlarda uyardı.
Bu haber 2021-07-12 16:21:35 eklenmiş ve 1639 kez görüntülenmiştir.

 

TOLGA AKINER

Bartın Valiliği, 12 maddelik yeni bir genel emir yayımladı. Buna ilişkin olarak Bartın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; başta can ve mal emniyetini sağlayarak hayatın her alanında kamu düzeninin tesisine yönelik her türlü tedbir almak devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır” denildi. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. Maddesinin (ç) fıkrasında valilerin görevleri arasında “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler" hükmünün de yer aldığının anımsatıldığı emirde şöyle denildi:

 

Valinin görev ve sorumluluğu anımsatıldı

 

“5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesinin (c) fıkrasında ‘İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66’ncı madde hükmü uygulanır’ denilmektedir.

 

Ceza hatırlatması yapıldı

 

Anılan Kanunun 66’ncı maddesinde; ‘İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır…’ hükmü bulunmaktadır.”

Bu itibarla, turizm sezonunun başlaması, devam eden pandemi şartları ve yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte sosyal hareketliliğin artacağı değerlendirildiğinden; başta sahil bölgelerimizdeki yoğunluktan kaynaklanacak olumsuzlukları gidermek ve kamu düzenini sağlamak amacıyla özetle şu hususların emredildiği bildirildi:

 

 

Sahil bölgelerine giriş şarta bağlandı

 

Sahil bölgelerinde, taşıt trafiğin yoğunlaştığı dönemlerde, acil durumlar için (yangın, ambulans vb) gerekli park ve manevra alanları ayrıldıktan sonra, oto park kapasitesinin dolması halinde, kendi alanı içerisinde otopark imkanı sağlayan konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunan ve kendi ikametlerinde otoparkları bulunan kişilerin taşıtları dışındaki her türlü motorlu aracın bu bölgelere girmesinin önlenmesi konusunda gerekli önlemleri almak konusunda kolluk birimlerinin yetkilendirilmesine; ilgisine göre İl Özel İdaresi ve Belediyeler tarafından oluşturulacak park alanlarına taşıtların depolanarak kişilerin ulaşımlarının toplu taşıma araçları ile sağlanacak.

 

 

Mal tedariki 00.00-10.00 saatleri arasında yapılabilecek

 

Turizm sezonuyla birlikte yoğunluk yaşanacak yerlerdeki işletmelere mal tedariki için gelen araçların bu yerlere gece saat 00:00 ile sabah 10:00 saatleri dışında giriş yapmaları yasaklanacak. Bu konuda gerekli tedbirlerin kolluk birimlerince alınacak.

 

Sahiller kamyon türü araçlara kapalı

 

Trafik yoğunluğu ile birlikte park probleminin yaşanabileceği İnkumu, Güzelcehisar, Mugada, Hatipler, Çakraz gibi sahil bölgelerine yukarıda belirtilen tedarik araçları haricinde kamyon türü araçların girişi yasaklanacak.

 

Belirlenen alan dışına çadır ve kamp kurmak yasak

 

Çadır ve kamp alanı olarak belirlenmiş yerlerin dışında çadır kurulması ve kamp yapılması yasaklanacak.

 

 

Kumsal, kaldırım ve kamyon kasasında konaklama yasağı

 

Sahil bölgelerinde; konaklama tesisleri ile idarelerince kamp, karavan, çadır kurma alanı olarak belirlenmiş yerler dışında; kumsalda, kaldırımlarda, yollarda, parklarda, kamyon, kamyonet türü araçların kasalarında gecelemek maksatlı konaklamaya izin verilmeyecek.

 

Ruhsatsız işletmelere göz açtırılmayacak

 

Sahil bölgelerindeki ruhsatsız faaliyet gösteren her türlü işletmelerin ilgisine göre Belediyeler ve İl Özel İdaresince tespit edilerek gerekli yasal işlemler yapılacak. Bu konuda denetim faaliyetleri sıkılaştırılırken bu bölgelere her türlü seyyar satıcı ve hurdacıların girişi de yasaklanacak.

 

 

Fiyat tarifesi zorunluluğu

 

Ruhsatlı işletmelerin giriş kısımlarında, bağlı oldukları meslek odaları tarafından onaylanmış fiyat tarifelerinin görünebilecek şekilde bulundurulması sağlanacak.

 

Plajlarda alınacak önlemler

 

İlgili idareleri tarafından, plaj olarak kullanılan yerlerde denize girilebileceğine ilişkin yazı, işaret, flama gibi herkesçe görülebilen uyarıların konularak, deniz ve hava şartlarına göre gerekli düzenlemeler yapılacak. Bu ilan ve işaretlere riayet edilecek; denize girmenin uygun olmadığı konusundaki işaret ve uyarıların yayınlanması halinde ve cankurtaran hizmeti bulunan yerlerde cankurtaran çalışma saatlerinin dışında denize girilmesi yasaklanacak.

 

Zorunlu hizmetlerde süreklilik esas

 

Su, çevre temizliği, sağlık, elektrik, cankurtaran, ulaşım, tuvalet, duş, kabin gibi zorunlu hizmetlerin ilgili birimleri tarafından süreklilik esasına göre izlenmesine ve yerine getirilmesine özen gösterilecek.

 

Ateş yakma yasağı

 

Başta ormanlık alanlar olmak üzere sahil şeritlerinde, kumsallarda, özel olarak belirlenmiş mesire alanları dışında umuma açık alanlarda ateş yakılması yasak olacak.

 

Hanutçuluk da yasak

 

Tatil maksadıyla gelenleri restoran veya pansiyonlara çekmeye zorlayan (hanutçuluk) hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyecek.

 

Toplu köy bayramlaşmaları yapılamayacak

 

Başka illerden ve ülkelerden gelmiş olsa bile aile üyeleri arasındaki bayramlaşma ve toplu yemek etkinliklere izin verilmesine; 27.07.2020 tarih ve 54 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarından olan; ‘İlimiz genelinde Kurban Bayramı’nda toplu bayramlaşmaların, özellikle köylerimizde gelenek haline gelen köy ve mahalleler arası toplu olarak yapılan bayram ziyaretleri ile toplu yemek faaliyetlerinin (köy bayramları) yapılmamasına’ ve ‘İlimiz genelinde özellikle köylerimizde Kurban Bayramı münasebetiyle düzenlenen geleneksel hale gelmiş güreş, futbol vb. turnuvaların yapılmamasına’ şeklindeki kararlar halen yürürlükte olduğu için izin verilmeyecek.

 

 

Denetimler sıklaştırılacak

 

Başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’inci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacak.

Yayımı itibariyle yürürlüğe giren bu karar aksi kararlaştırıldığı ilan edilmedikçe 1 Eylül 2021 tarihine kadar yürürlükte kalacak.”

ETİKETLER : Bartın Bartın Valiliği bayram tedbirleri
Diğer ASAYİŞ haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›