Mahalli Çevre Kurulu’ndan önemli kararlar!

Bartın Mahalli Çevre Kurulu, 2020-2021 kış sezonu yakıt programını belirlerken kullanılacak yakıtların kalite kriterleri, yakma sistemlerinin özellikleri ve işletilme esaslarının yanı sıra hava kirliliğinin önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin de önemli kararlara imza attı. Doğalgaz hattı çekilmesine karşın halen doğalgaza geçiş yapmamış kamu kurum ve kuruluşların gelecek kış sezonuna kadar doğalgaza geçmeleri için ödenek temin edip 2021 yılı yatırım programına alınmasının kararlaştırıldığı toplantıda, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’na (TSO) kayıtlı tüm işletmelerin gelecek kış sezonunda doğalgaza geçmeleri için gerekli uyarıların bizzat TSO tarafından yapılması istendi.
Bu haber 2020-10-27 09:00:19 eklenmiş ve 200 kez görüntülenmiştir.

 

ERDEM TABAKOĞLU

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında internet aracılığıyla uzaktan görüntülü olarak gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş başkanlık etti. İlimizde 2020-2021 yılı kış sezonu yakıt programını belirlemek, kullanılacak yakıtların kalite kriterleri, yakma sistemlerinin özellikleri ve işletilme esasları ile hava kirliliğinin önlenmesine yönelik tedbirler ile ilgili kararlar alındı.

 

Bunları yakmak yasak

 

Buna göre; Bartın sınırları içerisinde; petrol koku, kullanılmış mineral ve madeni yağlar, ömrünü tamamlamış araç lastikleri, araba plastiği parçaları, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastik, lastik, kauçuk, kablo, naylon gibi toksin içerikli atık malzemeler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri, fuel-oil kapları ile kömür torbaları sobalarda veya kalorifer kazanlarında, çöp bidonlarında, açık alanlarda gibi yerlerde ısınma veya başka bir amaçla yakmak yasaklandı.

Denetim ve kontrol yetkisi belediyeler veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verilirken ihlal ya da ihmal görülmesi durumunda Kabahatler Kanunun 32. Maddesine ve 2872 sayılı Çevre Kanunun 20. maddesine göre cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Toplantıda alınan diğer kararlara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

 

 

İzin verilmeyen yakıt kullanılamayacak

 

“Isınma maksatlı kullanılan kömür, briket kömür, prina briketi gibi ithal ve yerli katı yakıtlar için Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi, Uygunluk İzin Belgesi, Satış İzin Belgesi, Dağıtıcı Kayıt Belgesi ve İhalelere Katılım ile ilgili işlemler 2010/14 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi kapsamında değerlendirilecek. Bu hükümlere göre yapılacak ilimiz sınırları içerisinde yapılacak denetimler ve belgelendirme işlemleri Valilik-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Tüketiciler bu Mahalli Çevre Kurulu Kararında özellikleri belirtilen ve izin verilerek belgelendirilen yakıtları kullanabilecek. İzin verilenlerin dışında yakıt bulundurmak ve kullanmak ise yasak.

 

Filtre ve kapasite şartı

 

Bartın ili sınırları içerisinde merkezi ısıtma sistemine sahip katı ve sıvı yakıt kullanan 5 daire ve üzeri bağımsız bölüme sahip bina, apartman, site, kamu lojmanları gibi yerleşimleri ile Kamu, Kurum ve Kuruluşlarına ait binalar ile okullar, hastaneler, öğrenci yurtları, apartlar, otel ve moteller baca gazı emisyonlarını Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenen emisyon sınır değerlere çekebilmek için bacalarına TSE belgeli, Makina Mühendisleri Odası veya Üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından onaylanmış filtre sistemlerini yakma tesisi ile baca arasına kazan maksimum kapasitesine uygun kapasitede kuracaklar.

 

Sulu filtre yasak

 

Siklonlar, elektrostatik çöktürücüler (ESP), torba ve kuru filtre şeklinde olabilecek filtrelerde tek tip model kullanımı öngörülmeyip, TSE belgeli ve Makina Mühendisleri Odası tarafından onaylanmış partikül maddenin emisyon azaltımını sağlayan sulu filtre haricinde her türlü filtre kullanımı mümkün olacak. Filtre yaptıran bina maliklerince filtre, kazan ve baca bakımlarının periyodik olarak yaptırılması ve bunun belgelenmesi gerekiyor.

 

 

Zorunlu periyodik temizlik yapılacak

 

Kaloriferli binalarda Kalorifer Kazanı Yakma Talimatnamesine göre kalorifer kazanları yakılacaktır. Yakma sistemi sahipleri tarafından kış sezonundan önce yılda en az bir defa tüm ısıtma tesisatının bakım/onarım ve baca temizliğini gereği gibi yaptırılması ve belgelendirerek denetimlerde ibraz etmeleri kalorifer tesisatlarının iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, kalorifer kazanlarının alev ve duman borularını haftada en az iki kere temizletmeleri soba ve bacaların periyodik temizliğinin yapılması zorunludur.

 

Belgesiz şikâyet işleme konulmayacak

 

Tüketiciler; kömür satıcılarından Uygunluk İzin Belgesi ve Satış İzin Belgesi, sevk irsaliyesi, fatura ya da perakende satış fişi almak ve denetleme esnasında görevlilere ibraz etmekle yükümlü olacak. Satın aldıkları kömürlerden dolayı ihbar ve şikayetçi olan ancak fatura, fış, irsaliye gibi belgeleri ibraz etmeyen tüketiciler, şikayet ve ihbarların değerlendirilmesi sonucunda oluşacak yasal yükümlülükleri kendilerine ait olacak. Ayrıca şikayetlerde fatura, fiş, irsaliye ibraz edilmediği taktirde şikayet işleme konulmayacak.

 

Islak ve boyalı odun yakılamayacak

 

Petrol koku, kullanılmış mineral ve madeni yağlar, ömrünü tamamlamış araç lastikleri, araba plastiği parçaları, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarının ısınma amacıyla yakılması yasak. Stokerli (mekanik beslemeli) yakma sistemleri; TSE belgeli, otomatik yüklemeli, fanlı ve döner ızgaralı olmalı ve ön yanmayı temin edecek şekilde sürekli yanma sağlanması gerekiyor.

 

 

Kötü dumana ceza var!

 

Bacalarından kötü duman çıkan ve gerekli önlemleri almayan bina, site, iş hanı yönetim ve apartman sahipleri veya kalorifer kazanı ateşçisine Kabahatler Kanunun 32. maddesi gereği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından cezai yaptırım uygulanacak. Ayrıca, gerekli görülmesi halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterliliği bulunan laboratuvarlara baca gazı emisyonlarının ölçtürülmesi sağlanacak ve ölçüm sonuçları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulacak.

 

Soba ve kaloriferler için derece şartları

 

Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 derecenin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobalar yakılmayacak. Kalorifer ve sobaların işyerlerinde bina iç ortam sıcaklığı 22 derece, konutlarda ise 24 dereceden yukarıda olmayacak şekilde yakılacak. Duyurular ve kontroller Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile ilgili Belediyeler ve Kaymakamlıklarca yapılacak.

Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binalarının kalorifer ve sobaları iç ortam sıcaklığı 24 dereceden yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılacak.

 

Kaloriferler saatli yanacak

 

İlimizin meteorolojik verileri ve topoğrafik yapısı dikkate alınarak kirli havanın zararlarına karşı insan sağlığını korumak amacıyla kaloriferlerin yakma saatleri sabah 04:30 / 06:00 arası, akşam 18:00 / 19:30 arası şeklinde düzenlendi. Yakma saatleri dışında gün boyu kalorifer kazanları yastıklama usulüne göre yanacak.

 

Kabahatler Kanunu’na tabi cezalandırılacak!

 

İşyeri ve konutlarda kalorifer kazanı Ateşçi Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz, ateşçi belgesi olan kişiler aynı mahallede veya ikamet ettiği yerin 500 metre çapında olmak koşuluyla en fazla 4 yakma tesisi (kalorifer kazanı) ateşlemesini yapabilir. Kalorifer dairesinde yakıcının çalıştığı 4 binanın ismi yazılı olacak resimli bir belge düzenlenecek. Belge yakıcının çalıştığı bina yöneticileri tarafından imzalanmış olacak. Ayrıca tüketim yerlerinde yapılacak denetimlerde “torbasız veya mevzuata uygun torbalanmamış” yakıtın tespit edilmesi halinde ve işyeri sahibi, apartman sahibi ve yöneticiler veya ateşçi belgeli yakıcılar hakkında Kabahatler Kanunun 32. maddesi gereği yasal işlem yapılır.

 

Isı yalıtımı

 

Başta resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapımında ısı yalıtım projeleri uygulanacak. Binaların dıştan yalıtımına, çift camlı olmasına ve özellikle kış gelmeden önce ısı kaçağı olan noktalarda (pencere ve dış kapılarda) gerekli önlemlerin alınmasına dikkat edilecek. Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencereler ısı camlı pencerelerle değiştirilecek, kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatlı vana kullanılacak. Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılmasına önem verilecek.

 

Şikayetler ALO 181’e

 

Motorlu taşıtlarda 11.03.2017 tarihli ve 30004 sayılı Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği’ne ve 04.04.2014 tarih ve 2014/9 Sayılı Egzoz Gazı Emisyonu Ölçümleri Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması zorunlu. Vatandaşlar Bartın İli sınırları içerisinde satışına ve kullanımına izin verilmeyen kömürlerin tespit edilmesi halinde kömürler; üretici- ithalatçı-dağıtıcı-satıcı tarafından geri alınıp, İl sınırlarının dışına çıkarılacak. Üretici- ithalatçı-dağıtıcı-satıcı 1. tespitte uyarılacak, 2. tespitte belgeleri 1 yıl süre ile iptal edilecek. Ayrıca hava kirliliğine ilişkin şikâyetlerini ALO 181 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çağrı Merkezine yapabilecekler.

 

Sanayi tesislerinin uyacağı kurallar

 

Endüstriyel Tesislerle ilgili hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayınlanan 03.07.2009 tarihli ve 27277 sayılı “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve belirtilen hususlara uyulması gerekiyor. Tozumayı önleyici her türlü tedbirin kömürü satan, taşıyan ve sanayi tesisi sahibi tarafından ilgili mevzuata göre alınması koşulu ile sanayi amaçlı tüketilecek yerli ve ithal kömürlerin torbalanması gerekmiyor.

İlimize kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi tarafından ‘Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları’ ilgili kurumların katılımıyla hizmet içi eğitim kursları düzenlenmesine yönelik çalışmaların yapılması, bu kapsamda kalorifer Ateşçisi ve bina yöneticilerinin eğitilmesi ve denetlenmesi Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından sağlanacak.

Hava kirliliği ile ilgili halkı eğitici broşür, kitapçık vs. bastırılarak dağıtılması ve eğitim programlarının düzenlenmesi ayrıca halkın eğitilmesi amacıyla görsel sunumlar hazırlanıp yerel TV'lerde ve diğer iletişim kanalları yoluyla yayınlanması İlgili Belediye tarafından sağlanacak.

İl Müftülüğü tarafından camilerde Hava kirliliği ile ilgili konunun işlenmesi sağlanacak.

 

Denetim ve cezai işlemler

 

Sanayi tesislerinde yapılacak denetimlerde, katı yakma tesislerinde kullanılan yakıta bağlı olarak açığa çıkan kirletici konsantrasyonu ölçümü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli nezaretinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik sahibi laboratuvarlarca yapılacak. Konutlarda yapılacak denetimlerde, katı yakma tesislerinde kullanılan yakıta bağlı olarak açığa çıkan kirletici konsantrasyonu ölçümü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik sahibi laboratuvarlarca yapılacak. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Satış İzin Belgesi olmayan ısınma amaçlı katı yakıtların Bartın il sınırları içerisinde satılması, satın alınması ve kullanılması yasak. Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almayan ithalatçı-üretici-dağıtıcı ve satıcılar perakende katı yakıt satışı yapamayacaklar. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili Genelgeler kapsamında denetim veya belgelendirme amacıyla Bartın il sınırları içerisinde yapılacak katı yakıt numunesi alımları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından yapılacak. Denetim ekibi tarafından; denetim veya şikâyete istinaden üretim veya torbalama tesislerinden, taşıma aracından, depodan, satış yerlerinden, bayilerden ve tüketim yerlerinden katı yakıt numuneleri alınacak. Ayrıca, Bartın İli sınırları içerisinde satışı yasak olan yakıt girişini engellemek amacıyla il merkezine giriş ve çıkışlarda kontrol noktaları oluşturulup denetim ekibi tarafından il merkezine kömür taşıyan araçlar durdurulup araçlardan kömür numuneleri alınacak. Numune analiz sonucunda olumsuzluk tespit edildiği takdirde kömürler toplattırılarak geri gönderilecek.

Alınan bu kararlar Bartın İli sınırları içerisinde uygulanacak.

 

Kurumlar doğalgaza geçecek, TSO işletmeleri uyaracak

 

Yeni doğalgaz hattı çekilen ancak doğalgaza geçiş yapmamış kamu kurum ve kuruluşların gelecek kış sezonunda doğalgaza geçmeleri için ödenek temin edip 2021 yılı yatırım programına alınacak. 

TSO’ya kayıtlı tüm işletmelerin gelecek kış sezonunda doğalgaza geçmeleri için Oda tarafından gerekli uyarılar yapılacak.

ETİKETLER : Bartın Bartın Mahalli Çevre Kurulu Bartın TSO Çevre ve Şehircilik Bakanlığı doğalgaz kömür odun
Diğer GÜNCEL haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›