İl Genel Meclisi’nden kiralara pandemi ayarı!

Bartın İl Genel Meclisi, 5 gün süren Ekim ayı mesaisini gerçekleştirdiği son toplantıyla tamamladı. Kenan Dursun başkanlığındaki İl Genel Meclisi, şehirlerarası otobüs taşımacılığının pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden biri olması nedeniyle Bartın Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki işyerlerinin kiraları ile ilgili gündem maddesine ilişkin kararı ile kiracıları sevindirdi.
Bu haber 2020-10-12 10:09:17 eklenmiş ve 245 kez görüntülenmiştir.

 

EREN SARIKAYA

Ekim ayı toplantılarının son birleşimi İl Özel İdaresi Meclis toplantı salonunda İl Genel Meclis üyeleri Ali Eyüpustaoğlu, Uğur Yılmaz, Göker Giray Gülsoy, Kadir Saraç, Bekir Karabacak, Ayhan Özçelik, Atnen Aydoğan, Bahattin Kazguç, Abdullah Kaleli, Nurdanur Karakurt ve Orhan Ölçek’in katılımıyla İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun başkanlığında gerçekleştirildi.

5 gündem maddesiyle başlayan ve 5 gün süren Meclis toplantıların son birleşiminde genel bir değerlendirmede bulunan Başkan Dursun her toplantı döneminde olduğu gibi yine önemli gündem maddelerinin Meclisin gündemine yer aldığını söyleyerek pandemi sürecinden etkilenen şehirlerarası otobüs terminalindeki işyerlerinin kiraları ile ilgili gündem maddesi hakkında açıklamalarda bulundu. 

 

 

Dursun açıklamasında, Covid-19 salgını ile ilgili olarak 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde; "Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez." hükmünce ve Covid-19 salgını ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 2020/7 sayılı genelgesinde "Kamu kurumlarında alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak alacağın ertelenmesi hususunun idarelerce değerlendirilmesi uygun görüldüğü" ifadelerine yer verdi.

 

 

Dursun bu kapsamda şehirlerarası otobüs terminalindeki işletmelerin vermiş oldukları dilekçelerin incelendiğini, faaliyeti durdurulan işletmelerden 27.03.2020 – 01.06.2020 tarihler arasındaki kira ücretlerinin alınmamasına ve işletmelerin sözleşme sürelerinin 2 ay uzatılmasına, faaliyeti durdurulmayan Metro Turizm Seyahat Org. Tic. AŞ.’nin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 2020/7 sayılı genelgesi kapsamında değerlendirilerek söz konusu tarihler arasındaki kira ücretlerinin tahsilinin kalan kira süresine bölünerek eşit taksitler halinde alınmasına oybirliği ile karar verildiğini söyledi.

Ayrıca aynı kapsamda gündemin 4’üncü maddesinde yer alan Mülkiyeti İdareye ait Hizmet Binası zemin katta bulunan çay ocağı işletmecisinin de vermiş olduğu dilekçenin incelendiğini, bu kapsamda çay ocağının faaliyete geçinceye kadar kira bedellerinin alınmamasına, kiracının kapalı bulunduğu süre kadar talebi halinde sözleşme süresinin uzatılmasına meclisin oybirliği ile karar verildiğini açıkladı.

Başkan Dursun gündemin 3’üncü maddesinde yer alan Yetki Verilmesi ile ilgili dosyanın da görüşüldüğünü söyleyerek Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için Bartın İl Özel İdaresi ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenek aktarılarak yapılan su kuyusu, ishale hattı ve iki adet transfer deposundan oluşan tesisin 19.12.2019 tarihinde tamamlandığını söyledi.

Tesisin kullanım hakkının Bartın Üniversitesi’ne 25 yıl süre ile protokol yapılarak verilmesine ayrıca 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Valinin Görev ve Yetkileri başlıklı 30’uncu maddesinin (g) fıkrası hükmü gereğince, Bartın Valisi veya Valinin görevlendireceği personele yetki verilmesinin uygun olduğuna meclisin oybirliği ile karar verildiğini açıkladı.

Başkan Dursun açıklamasında, “Üniversitemizin kullanma suyu tesisinin yapılabilmesi için Maliye Bakanlığından ödenek aktarımını sağlayan TBMM Adalet Komisyon Başkanı Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç’a katkıları için teşekkür ediyoruz. Bu tesisin büyüyen ve gelişen üniversitemize can suyu olması temennisinde bulunuyoruz.”dedi.

Başkan Dursun diğer iki gündem maddesi ile ilgili de genel bir açıklama yaparak İdarenin görev ve sorumluluk alanında olan grup yolları standartları ile ilgili meclis önerisi ile bir önergenin meclis gündeminde yer aldığını belirtti. Meclis önerisinin ilgili komisyonlara havalesinin gerçekleştirildiğini söyleyerek önemli gündem maddelerinin karara bağlandığını ifade etti.

Son olarak Başkan Dursun Ekim ayı toplantılarına konu olan oybirliği ile karara bağlanan gündem maddelerinin Bartın’a hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalara katkı sağlayan tüm meclis üyelerine ve İdareye teşekkür ettiğini dile getirdi.

Ayrıca bir sonraki meclis toplantılarının bütçe dönemine denk gelmesi sebebiyle 20 gün süreceğini belirten Dursun toplantıların 2 Kasım Pazartesi günü saat 15:00’da başlayacağını ifade etti.

 

ETİKETLER : Bartın Bartın İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Kenan Dursun pandemi Bartın Şehirlerarası Otobüs Terminali kira
Diğer EKONOMİ haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›