Dursun: “Yanlışın devamını getirmedik”

17 Eylül 2020 tarihli Bartın Halk Gazetesi’nde “Meclis, hukuk mücadelesinde son noktayı koydu” başlığıyla manşetten yayımladığımız haber ses getirmeyi sürdürüyor. Bartın Valiliği’nin “…hukuk mücadelesi olarak isimlendirilen süreç, Vali tarafından İl Genel Meclisine havale edilen bir konunun görüşülerek usulüne uygun bir şekilde olumlu veya olumsuz bir karara bağlanmasını sağlamak için İl Özel İdaresi Kanununun 15’inci maddesinde gösterilen işlemlerin yapılmasından ibarettir. Vali ve İl Genel Meclisinin yasal yetkilerini kullanması bir hukuk mücadelesi olarak nitelendirilemez” şeklinde açıklama yaptığı “Büyükkıran” dosyasıyla ilgili kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğine son noktayı koyan İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun oldu. Büyükkıran dosyasını İl Genel Meclisi’nde hangi hukuki gerekçelerle reddedildiğini, “Özel İdare taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği için yapılacak kiralamalarda kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiş herhangi bir teşvik uygulamasının olmaması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sadece hazine yerlerini sınırlı tutarak çıkarmış olduğu 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğindeki teşvik uygulamasının sadece hazine yerleriyle sınırlı tutulmuş olması, Özel idare taşınmazlarının hukuken Hazine taşınmazı gibi değerlendirilemiyor olması, İdarenin bu konuda çözüme katkı sağlayacak olan ilgili Bakanlığa görüş sormaması” şeklinde açıklayan Dursun, “Yanlış iliklenmiş bir düğmenin devamı getirilmedi” dedi.
Bu haber 2020-09-22 15:56:12 eklenmiş ve 403 kez görüntülenmiştir.

 

EREN SARIKAYA

İl Genel Meclisi’nin yürürlükteki kanunlar ve yönetmeliklere göre karar verme zorunluluğu nedeniyle ilgili dosyayı oybirliğiyle reddettiklerini ifade eden Başkan Dursun, söz konusu sürece ilişkin şunları söyledi:

 

18 TL yerine 18 kuruşa ihale!

 

“Büyükkıran Köyü sınırları içerisinde mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait 123/3,123/5 ve 121/7 ada parsel nolu 85 dönüm taşınmazlar üzerine ‘tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmek’ maksadıyla kiralama talebinde bulunan Nurten Karayaman’ın  bu talebi İdaremizce dikkate alınmış ve arsalarla ilgili muhammen bedel tespiti yapılması gereken usuller ile yapılmış belirlenen muhammen bedel üzerinden de 10.02.2020 tarihinde 2886 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 51/a maddesine göre İl Encümeninde ihale edilmiştir.  Ancak ihaleye talep olmadığı için 17.02.2020 tarihinde yine aynı muhammen bedel ile ihale edilmesine karar verilmiştir. 17.02.2020 tarihinde yapılan ikinci ihaleye de talep olmayınca aynı gün İl Encümeninde alınan karar ile  dosyanın ilgili müdürlüğe iade edilmesine karar verilmiş,  ilgili müdürlük de Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 24.02.2020 tarihli yazısıyla mülkiyeti idaremize ait bahse konu taşınmazları tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği için kiraya verileceğini söz konusu taşınmazımıza emsal nitelikteki hazine taşınmazlarının metrekare birim bedellerinin bildirilmesini talep etmiştir.  Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü de verdiği 25.02.2020 tarihli cevabında aynı bölgedeki arsaların otomasyon üzerinden yapılan hesaplamasında 2020 yılı için metrekare birim fiyatının 18 TL olarak hesaplandığını ancak hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amacıyla kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 24 Kasım 2017 tarihli ve 30250 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin Genel Esaslar Başlıklı 4.Maddesinin 4.Fıkrası hükümlerine göre ‘kiralama süresinin ilk yılı tahmini kira bedeli taşınmazın rayiç bedelinin binde biri olarak uygulanır.’ hükmünün hazine taşınmazları için uygulanabileceğini bildirmiş ancak idaremiz ilgili müdürlüğü İl Özel İdare taşınmazlarını devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile hazine taşınmazı gibi değerlendirerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün otomasyon üzerinden bildirmiş olduğu metrekare birim fiyatı olan 18 TL bedelin komisyon marifetiyle 18 kuruş yani binde biri oranına düşürerek 04.03.2020 tarihinde 2886 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 51/a maddesine göre İl Encümeninde ihale edilerek Nurten Karayaman’a 3 yıllığına kiraya verilmiştir.

 

 

Böyle bir mevzuat yok

 

Yatırımcı kiralama süresinin daha 3’üncü ayında Valilik üzerinden sürenin 25 yıla kadar uzatılması talebinde bulunmuş, Valilik yatırımcının bu talebini İl Genel Meclisine havale etmiş, konu Temmuz ayında Meclisimizin gündeminde komisyonlar marifetiyle 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu ile yine Bakanlık yönetmelikleri kapsamında detaylı bir şekilde incelemiştir. Ancak lavanta ekimi için yapılacak kiralama ile ilgili muhammen bedeli binde bire düşürebilecek bir mevzuatın bulunmadığını, bu konuda az önce değindiğim ve idarenin de kendisine dayanak tuttuğu Milli Emlak Genel Tebliğinin bulunduğunu ancak bu tebliğin içeriğine bakıldığında kesin hükümlerle ifade edilen sadece maliye hazinesine ait taşınmazlar ile yine devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri kapsıyor. O nedenle İl Özel İdaresi mülkiyetindeki taşınmazların bu tebliğe göre hukuken değerlendirilemeyeceğinden İl Genel Meclisi, Ağustos ayı toplantılarında 25 yıla kadar süre uzatımı verilemedi. Bu sebeple dosyanın eksiklikleri giderilmek üzere ilgili müdürlüğe iade ettik.

 

“Zorlama bir karar!”

 

Ayrıca Meclisin böyle tam tekamül etmeyen dosyaları yeniden tekamül ettirilmek üzere yani eksikliklerin giderilmek üzere ilgili Müdürlüğe iadesi her zaman yapılabilir. Meclis, bu şekilde karar alarak İdareye konuyla ilgili Bakanlık görüşü sormasına da fırsat verdi. Bunu Meclis toplantısında da sözlü olarak ifade ettik. Ancak İdare bu fırsatı kullanmayıp Bakanlık görüşü sormadan zorlama bir karar alarak dosyanın Valilikçe İl Genel Meclisi’nde yeniden görüşülmek üzere iade etti.

 

“Meclis’e yapılan büyük bir haksızlık”

 

Meclisimizin hukuka uygun olarak oy birliği ile almış olduğu bu kararın Valilikçe iade edilmesi kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Bu konu EYBEY Medya’nın Özel İdaremizin internet sitesindeki Meclis kararlarından oluşturduğu haber ile konu kamuoyuna duyuruldu. Bu haberin hemen ertesi gününde de Valilikçe yerel basına yapılan açıklamalarla da İl Genel Meclisi’nin Cumhurbaşkanımızın 100 günlük eylem planında açıklamış olduğu tarım politikalarına ve ilimize tarımsal alanda yatırım yapacak olan yatırımcıya da karşıymış gibi açıklamalarda bulunulmasını üzüntüyle takip ettik. İl Genel Meclisimizin bu konudaki samimiyet  ve gayretinin görülmemiş olmasını Meclis’e yapılan büyük bir haksızlık olarak değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki 100 günlük eylem planının ilgili mevzuat ve kanunların yok sayılmadan değerlendirilmesi gerekiyor. Kaldı ki Milli Emlak Genel Tebliğinde teşvik uygulanan süs bitkileri dikimi ile yine diğer ürünlerin hazine arazilerinin uygun olan tüm yerlerinde ekimini Meclis olarak da her zaman destekledik.

 

 

“Geçmişteki aynı hataları tekrarlanmamak için…”

 

Bu ve bunun gibi Meclis’e konu olan diğer tüm dosyaların karara bağlanma süreçlerinde her türlü zorluğa rağmen kanun ve ilgili mevzuatların dışına çıkmadan hukuka ve vicdana uygun kararları her şartta aldık. Hukuku zorlayarak Meclis’in alacağı tersi bir kararda hem kamuoyu hem de Sayıştay nezdinde kişi ve kurumlara haksız kazanç sağlamakla sorgulanabileceği,  geçmişte bunun örnekleri ‘Kardelen’  dosyasında yaşandı. Bu konuda İdare ile Meclis’in hukuka uygun olmayan kararından dolayı Sayıştay’ca sorgulandı. Yaşanan süreçlerin sonunda ise kurumun yaklaşık 1,5 milyon TL zarara uğratıldığı anlaşıldı. Bu tecrübeler yaşanmışken bir daha aynı hataların tekrarlanmaması gerekiyor. Çünkü İdarenin ve Meclis’in almış olduğu tüm kararlar Sayıştay denetimine açıktır.

 

“Yanlış iliklenmiş bir düğmenin devamı getirilmedi!”

 

Bu sebeplerle İl Genel Meclisi, 7 Eylül’de dosyayı ikinci kez görüşerek Meclis’in oy birliği ile 25 yıl süre uzatımını reddetti. Bu karar ile ilgili halk değimiyle de ‘Yanlış iliklenmiş bir düğmenin devamını getirmedi’. Bartın halkının bizlere vermiş olduğu emanete her zorlukta sahip çıkacağız ve büyük bir heyecanla hizmet etmeye de devam edeceğiz. Bu konuda hukukun yanında durarak ikinci kez kararı tasdik eden tüm Meclis üyelerimize de bir kez daha teşekkür ediyorum.”

ETİKETLER : Bartın Bartın İl Özel İdare Bartın Valiliği Büyükkıran hukuk mücadelesi
Diğer SİYASET haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›