BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kullanım hakkı Bartın Belediyesinde olan Mücavir alan Güzelcehisar/İnkum plajında bölünmüş 2 adet alan 2020 yılı yaz sezonunda kiraya verilecek.
Bu haber 2020-07-04 09:59:54 eklenmiş ve 484 kez görüntülenmiştir.

İHALE İLANI

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            1- Kullanım hakkı Bartın Belediyesinde olan Mücavir alan Güzelcehisar/İnkum plajında bölünmüş 2 adet alan 2020 yılı yaz sezonunda kiraya verilecektir.

            2- Şartname ve ekleri Bartın Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden, 100.00 TL ücret karşılığında satın alınabilir.

            3- İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulüne göre 16 Temmuz 2020 tarihinde bölünmüş alanlar için belirlenmiş ve bu ilan metninin 5.maddesinde belirtilen saatte, Bartın Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

            4- İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler;

            A) Gerçek kişi için:

            1. İhale için başvuru dilekçesi. Dilekçede Türkiye’de tebligat için adres ve telefon numarası belirtilmesi zorunludur.

            2. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

            3. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikamet belgesi.

            4.İhaleye vekaleten iştirak halinde, iştirakçinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekile ait imza sirküleri.

            B) Tüzel kişi için:

            1. İhale için başvuru dilekçesi. Dilekçede Türkiye’de tebligat için adres ve telefon numarası belirtilmesi zorunludur.

            2. Vergi kimlik numarasını gösterir vergi levhası fotokopisi.

            3. İdare mahkemesinin bulunduğu yer mahkemesinden veya kayıtlı bulunduğu ticaret odasından veya kayıtlı bulunduğu meslek odasından ihalenin yapıldığı 2020 yılında alınmış sicil kayıt belgesi.

            4. İştirakçinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

            5. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişiliğin vekili ise noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküleri.

            6. Kamu tüzel kişi adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve imza örneği.

            C) Ortak Belgeler:

            1. Şartname alındı makbuzu ve şartname. Şartnamenin her bir sayfası iştirakçi tarafından okunup kabul edildiği belirtilerek imzalanacaktır.

            2. 237.00TL. geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

            3. Belediyeye borcu bulunmadığına dair Gelir Takip Servisinden alınacak belge.

            4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı.

            Bölünmüş alanların sezonluk kiralama ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte kiralama şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 16 Temmuz 2020 tarihinde Perşembe günü saat 12.30’a kadar Bartın Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

            5- Ayrı ayrı yapılacak ihale neticesinde kiralanacak olan bölünmüş alanların numarası, m2’si, sezonluk muhammen bedeli ve geçici teminatı ile ihale saati aşağıda gösterilmiştir.

NUMARA :                   m2 :     SEZ. MÜH. BEDEL        GEÇ .TEMİNAT :          İHALE SAATİ:

                                                 (KDV HARİCİ):

9 No.lu Sokak Karşısı    475            7.125,00 TL                   237,00 TL                   16.00

1 no.lu bölünmüş alan

2 No.lu Sokak Karşısı    525            7.875,00 TL                   237,00 TL                   16.10

2 no.lu bölünmüş alan

BV.2020/234

ETİKETLER :
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Anket
BARTIN HALK GAZETESİ
© Copyright 2020 . Tüm hakları saklıdır. Bu site Eybey Medya tarafından yürütülmektedir.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi