Gündem; Esenyurt minibüsleri ve katı atık depolama tesisiydi

Esenyurt minibüsleri ile Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri arasında yaşanan sorun, Bartın Belediyesi’nin Aralık ayı Meclis Toplantısı’nda yeniden gündeme geldi. Konu ile ilgili olarak AK Parti Grubu’nun verdiği “Esenyurt Durağı minibüslerine Çatmaca ışıklı kavşağı ile şehirlerarası otobüs terminali arasında iki yönlü olarak Belediye Meclisi kararıyla konulan kısıtlamanın kaldırılarak belediye sınırları içinde indirme bindirme ceplerinde yolcu indirip bindirmelerine izin verilmesini sağlayacak yeni bir kararı alınması” yönündeki önerge bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere kabul edildi. Toplantıdaki bir diğer önemli konu ise Katık Atık Düzenleme Depolama Tesisi ile ilgiliydi. Belediye Başkanı Cemal Akın, kentimiz için çok elzem olduğunu vurguladığı bu inşaat işi için tüm belediyelerin ve Özel İdare’nin İller Bankası’ndan kredi talebinde bulunması gerektiğini söyledi.
Bu haber 2019-12-09 09:47:19 eklenmiş ve 2043 kez görüntülenmiştir.

 

EREN SARIKAYA

Bartın Belediye Meclisi, Aralık ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Cemal Akın Başkanlığı’nda geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirdi ve 12 dosyayı karara bağladı.

 

AK Parti Grubu önerge verdi

 

Toplantının gündem maddelerine geçmeden önce AK Parti Grubu adına söz alan Av. Hüseyin Manav, Esenyurt Durağı minibüslerine ilişkin uygulanan yolcu indirme-bindirme kısıtlamasının kaldırılması yönünde bir önergelerinin olduğunu söyledi ve bunu Meclis Başkanlığı’na verdi. AK Parti’nin tüm Meclis üyelerinin imzasını taşıyan önergede şöyle denildi:

“Bartın Belediye Meclisi’nin 04.03.2015 tarih ve 83 sayılı kararı ile; 11.06.2009 tarih ve 27255 sy. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 60/5. Maddesi gereğince Esenyurt Durağına kayıtlı minibüslerin Belediye Trafik Komisyonunun 2015/2 sayılı kararında belirtildiği üzere şehir merkezinden köylere gidiş istikametinde; Çatmaca ışıklı kavşağı ile şehirlerarası otobüs terminali arasında yolcu indirme ve bindirme yapmamaları, şehir merkezine geliş istikametinde ise; şehirlerarası otobüs terminali ile Çalmaca ışıklı kavşağı arasında yolcu bindirme yapmavıp yalnızca yolcu indirme yapabilecekleri şeklinde bir karar alınarak bugüne kadar uygulanagelmiştir. Bartın Belediye Meclisince alınmış bulunan ve değiştirilmesi için önerge verdiğimiz işbu karar, Bartın İl Trafik Komisyonun 17.09.2013 gün ve 2013/5 sayılı kararının 10. Maddesi ile o dönem yürürlükte bulunan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 60/5. Maddesinin değişmesine istinaden oluşturulmuş karardan dolayı alınmıştır.

 

 

“Hukuki dayanağı kalmadı”

 

Lâkin; anılan İl Trafik Komisyonu kararı ile Bartın Belediye Meclisinin 04.03.2015 tarih ve 83 sayılı meclis kararının alınmasının yasal dayanağını oluşturan 11.06.2009 tarih ve 27255 sy. Resmi Gazetede yayımlanan ‘Karayollan Taşıma Yönetmeliği’ bu defa 08.01.2012 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yeni ‘Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nin 80. Maddesi ile 08.01.2018 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni yönetmelikte ise mülga yönetmeliğin 60/5. Maddesine koşut bir düzenleme yer almamaktadır. Bu durumda Bartın Beledive Meclisinin 04.03.2015 tarih ve 83 sayılı meclis kararının hukuki dayanağı kalmadığından yasal olarak değiştirilmesi zarureti husule gelmiştir.

 

“Belediye kararının yasal dayanağı kalmadı”

 

Esenyurt Durağına bağlı çalışan araçlar D4 yetki belgesi ile çalışmaktadır. 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yeni ‘Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nin 6/ç maddesinde D4 yetki belgesi; ticari olarak taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ve 100 km’ye kadar olan şehirlerarası tarifeli veya tarifesiz olarak yolcu taşımacılığı yapacaklara verilecek belgedir. Aynı yönetmeliğin 5. ve 7. maddeleri bu yetki belgelerinin (D4) Bakanlık'tan alınmalarını zorunlu kılmıştır. Aynı yönetmeliğin 4/g maddesinde Bakanlığın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olduğu belirlenmiştir. Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 8. Maddesinde taşımacılık faaliyetlerinin genel kuralı düzenlenmiş olup buna göre; ‘Taşımacılık faaliyetleri; ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en aza indirilecek, fert, toplum ve çevre sağlığı ile bunların güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest rekabet ortamında gerçekleştirilir’ hükmünü amirdir. Bu çerçeveden bakıldığında Esenyurt Durağına bağlı çalışan minibüslerin şehir içinde belediye sınırları içinde yolcu indirme ve bindirme hususlarını düzenleyen Bartın Belediye Meclisinin 04.03.2015 tarih ve 83 sayılı meclis kararının yasal dayanağı kalmadığı gibi toplum ve fert sağlığı, kamu yararı ve serbest rekabet ortamında yolcu taşımacılığının gerçekleştirilmesi genel kuralı da açıkça ihlal edilir duruma gelmiştir.

 

“Çok şikayet geliyor”

 

Zira; özellikle son dönemde Belediye mücavir alanında ve dışı Esenyurt ve Akmanlar köylerinde ikamet edip ilimizde Şiremirçavuş Mahallemizde bulunan Fen Lisesi ve Cumhuriyet Anadolu Lisesinde, Cumhuriyet Mahallemizde bulunan Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesinde, Aladağ Mahallesinde bulunan Endüstri Meslek Lisemizde öğrenim gören öğrencilerin özellikle kız öğrencilerimizin öğleden sonra veya akşam okul çıkışında evlerine gitmek için Esenyurt Durağı araçlarından başka araca binme imkanı olmaması ve Esenyurt Durağı araçlarının bu öğrencileri okullarının bulunduğu alandan almaları halinde ise değiştirilmesini istediğimiz meclis kararından ötürü sürekli trafik ekiplerince cezai işleme maruz kalmaları sebebiyle lise öğrencilerini Çatmaca ışıklı kavşağı ile şehirlerarası otobüs terminali arasında almamalarından dolayı çocuklarımızın mağdur olduğu hususunda çok sayıda gerek bize, gerekse CİMER'e şikayet gelmektedir.

Lise öğrencileri evlatlarımız okullarından belediye halk otobüslerine binerek Kemerköprü duraklarına gelmek, bunun için de öğrenci kartı varsa 1,75 TL yoksa 2,50TL her gün ücret ödemek suretiyle zaman ve para kaybına uğramaktadırlar. Yine, Esenyurt ve Akmanlar Köylerinde ikamet eden vatandaşlarımız çocuklarını Aladağ Mahallesinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine muayene veya tedaviye götürdüklerinde dönüşte Emniyet Müdürlüğü önünden Esenyurt dolmuşlarına binemediklerini, belediye halk otobüsüne binip hasta hasta Kemerköprü duraklarına gelerek 2,50 TL fazladan para ödemek ve zaman kaybetmek zorunda kaldıklarına dair sayısız şikayet tarafımıza ve CİMER'e yapılmıştır. Aynı şekilde Esenyurt ve Akmanlar Köylerinde oturan vatandaşlarımızdan Gecen, Şiremirçavuş, Cumhuriyet ve Aladağ Mahallelerimizde çalışan veya buralarda ikamet eden çocukları veya akrabalarını ziyarete gelen vatandaşlarımızın özellikle de yaşlı ve bayan vatandaşlarımızın aynı sıkıntıya maruz kaldıkları zaman ve para kaybına uğradıkları da izahtan varestedir. Tüm bunların yanında Akmanlar Köyü Dolaşıklar Mahallesinde ikamet eden engelli milli tenis sporcumuzun dahi Şiremirçavuş Mahallesi’nde bulunan Arena Spor Salonuna antrenmanlara gidip gelirken spor salonunun önünden evine gitmek için mudat vasıta olan dolmuşlara aynı gerekçelerle binemeyip özürlü ve terli terli tekrar Kemerköprü durağına gelmek zorunda bırakılması bu hususun artık halka eziyet boyutuna da ulaştığını göstermekte ve hepimizi üzmektedir.

 

“Eşitlik ilkesi ihlal ediliyor”

 

Ayrıca aynı güzergahı kullanan Kozcağız, Hasankadı, Kumluca Beldeleri, Akçamescit, Akıncılar, Karahüseyinli, Başoğlu, Çiftlik, Hacıosmanoğlu, Kızılelma, Kızılkum, Hatipler Köyleri ile Karapınar Beldesi minibüslerine aynı engellemenin konulmaması yine Anayasa ile güvence altına alınan eşitlik ilkesinin ihlali sonucunu doğurmaktadır. Diğer taraftan, seyahat özgürlüğü Anayasa ile güvence altına alınmış olup değiştirilmesini istediğimiz meclis kararı Anayasal seyahat özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu gibi olumsuzluklar, toplum ve fertlere zorluk çıkarılmasına dair örneklemeler çoğaltılması da mümkündür.

 

Meclis yeni karar almalı”

 

Değiştirilmesini talep ettiğimiz Bartın Beledive Meclisi’nin 04.03.2015 tarih ve 83 sayılı meclis kararı bu çerçevede fert ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürmekte, kamu varan gözetmemektedir. Değiştirilmesini talep ettiğimiz Meclis kararı ile fertler ve toplum başka ulaşım vasıtalarını gereksiz yere ve gitmek istedikleri yön ve yerin aksine kullanmak zorunda bırakılmak mecburiyetine sokularak mağdur edilmekte ve serbest rekabet ortamı kamu gücü kullanılarak oluşturulmak yerine yok edilmektedir.

Arz edilen nedenlerle öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın, engelli milli sporcularımızın en ekonomik, seri, elverişli ve güvenli bir biçimde seyahat edebilmeleri teminen kamu yararını gözeterek serbest rekabet ortamı yaratılması amacıyla ‘Esenyurt Durağı minibüslerine Çatmaca ışıklı kavşağı ile şehirlerarası otobüs terminali arasında geliş ve gidiş yönlü olarak Bartın Belediye Meclisinin 04.03.2015 tarih ve 83 sayılı meclis kararı ile konulan kısıtlamanın kaldırılarak belediye sınırları içinde indirme bindirme ceplerinde yolcu indirip bindirmelerine izin verilmesini sağlayacak yeni bir meclis kararı ile değiştirilmesi ve bu şekilde hukuka, mevzuata uygun hale getirilerek halk mağduriyetinin giderilmesine dair yeni düzenlemenin yeni mevzuat hükümlerine göre alınacak yeni bir meclis kararı ile giderilmesi hususunu 5393 sayılı yasanın 21. Maddesine istinaden Sayın Belediye Meclisine sunmak üzere gündeme alınmasını arz ve talep ederiz.”

 

Akın: “Bu iş bir talimata bakar”

 

Bunun üzerine Başkan Akın, önergeyi kabul ettiklerini ancak gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra bir sonraki Meclis toplantısında konuyu karara bağlayacaklarını söyledi. Gerekirse H plakalı araçların bahsi geçen köylere kadar çıkartılabileceğini belirten Akın, kimsenin mağdur olmaması için çalıştıklarını söyledi. Esenyurt’un yarısının mücavir alanda olduğunu anımsatan Başkan Akın, Meclis’te bir karar alarak diğer yarısını da mücavir alana dahil edebileceklerini belirterek şunları söyledi:

“Burada Emniyet’ten, Bakanlık’tan konuyla ilgili görüş aldığımızda mücavir alanları içerisindeki taşıma hakkının Belediyelerin kontrolünde altında olduğunu öğrendik. Yani ‘M’ plakalı araçlarla değil ‘H’ plakalı araçlarla taşıma yapılabiliyor. Her ne kadar M plakalı araçların mücavir alan içerisinde taşıması yapılmadı ise de biz Terminal bölgesi mücavir alana yeni geçtiği için yeni D4 belgeleri alınana kadar taşıma yapmalarına müsade ettik. Bu konuda Emniyet’te aynı tavırda oldu. D4 belgesi ile mücavir alan içerisinde kanun gereği yolcu alınamaz. Bu D4 belgesini belediyeler değil Bakanlık veriyor. Bakanlık, ‘D4 belgesiyle sadece köyden yolcu alıp şehir merkezine gidersin, yollardan yolcu alamazsın.’ diyor. Mağduriyet kısmına gelince; ben arkadaşlarımızın hepsiyle görüşüyoruz. Biz gerekirse H plakalı araçlarımızı köylere de çıkartırız. Bu iş bir talimata bakar. Esenyurt’un yarısı zaten mücavir alan bölgesinde geriye kalan kısmı da mücavir alana alabiliriz. Bu Meclis’te karar alırız bunu da çözeriz, sıkıntı yok. Ama gayri kanuni bir işe de burada müsade etmeyiz. Biz hak yemekle değil, bağcıyı dövmekle değil, üzüm yemekle ilgili hareket ederiz. Biz köy hattına taşıma yapan minibüslerin mağdur olmaması için çalışma yaptık, bu konuda sıkıntı yok. Önergenizi kabul edelim. Emniyet Müdürlüğü, Bakanlıklarla da görüşelim bir sonraki Meclis’te de oradan gelecek evraklarla ilgili de görüşmeleri yaparız.”

 

7 ila 10 yıl vadeli kredi düşünülüyor

 

Önerge ile ilgili konuşmaların ardından Meclis’in gündemindeki konulara geçildi. Bunlar arasında en önemli madde ise Bartın İli Katık Atık Düzenleme Depolama Tesisi İnşaatı için kredi kullanımına ilişkin olanıydı. Görüşmeye geçmeden önce Başkan Akın, Meclis üyelerini bilgilendirmek için yaptığı sunumda şunları söyledi:
“Orman Bakanlığımızın Mahalli İdareler Birliği dediği, Vali beyin başkanlığını yaptığı, bütün belediye başkanlarımızın ve Özel İdaremizin içinde bulunduğu bir kuruluş var. Mahalli İdareler Birliği’nin kurulma sebebi Bartın’daki çöp bertaraf tesisinin yapılması çöpün de bertaraf edilmesiyle ilgili. Orman Bakanlığımız 99 bin metrekarelik bir alanı, Kaman bölgesinde tahsisi yapılmıştır. Bu tahsis edilen bölgede ÇED raporları da gerçekleşti. İhale noktasına geldi ama ihale noktasına geldiğinde de belediyelerin ve Özel İdarelerin yüzde 50’si hibe olmak üzere bir kredi almasıyla ilgili çalışma yapıldı. Bu sadece oraya harcanacak paradır. Bunun içinde ne var; birincisi bertaraf tesisi var, ikincisi de şu andaki çöplük dediğimiz yani vahşi depolama dediğimiz depolama alanının rehabilite edilmesi var. Önceden gaz alınması ve orada bir enerji üretilmesi var. Çünkü tahmini olarak iki yıl içerisinde Kaman bölgesinde bertaraf tesisinin yapılma bitme işi var. Onun peşinden de orada bir enerji üretilme işi var. Enerjiden de Mahalli İdareler Birliği olarak belediyeler ve Özel İdarenin kar oranı gelecek. İhaleye öyle çıkacak. İhaleye çıkmasıyla ilgili bizim, tüm belediyelerimizin ve Özel İdaremizin İller Bankası’ndan bir kredi talebi olması gerekiyor. Tam belli değil ama 84 ay olarak belki 120 ay olarak düşünülecek. Bunu Bakanlıkla görüştükten sonra yapacağız ama yüzde 50’sini Bakanlık hibesi ile gerçekleşecek bir proje. Bartın için elzem bir proje.

 

Belediyelerin hepsi kredi kullanacak

 

Çıkan kredinin sadece orada harcanmasıyla ilgili şu anda tüm belediyeler Meclislerinde bu ay içerisinde bu kararı alıyorlar ya da alacaklar. Bu krediler nüfusa göre alınıyor. Belediyelerin ve Özel İdarenin nüfusu neyse ona göre İller Bankasından gelen evraklara göre alıyoruz. Kesin hesabı belli, içindeki şartlar belli. Enerjiyle ilgili destek birinci ayın 25’inden sonra yüzde 50’ye düşüyor. Yani yarı yarıya düşüyor. Bu sefer biz onu ihale ederken istediğimiz noktada ihale edemeyeceğiz. Daha yüksek meblağlarla etmemiz gerekecek. İşletmesini de biz o kazandığımız parayla yapmamız lazım. Biz BAKKA olarak İsveç ve Finlandiya’da firmalarla görüştük. Bakacakkadı’da 100 dönümlük bir arazinin tahsisi vardı ama bize ‘ilk etapta 13 Euro ton başına para alırız’ dediler. Sonra ‘65 Euro alırız’ dediler. Niye, çünkü gaz vardı. Biz gazı Çaycuma ve bölgesine, oradaki fabrikalara satacaktık. Şimdi doğalgaz geldi onun için olmaz denildi. Biz de defterleri kapattık gittik. Ayrıca günlük 800 ton çöp garantisi istiyorlardı. Burada ise çöp garantisi 160 ton civarında. Bartın bölgesinden 200-220 ton civarından çöp çıkıyor. Onun için de İller Bankası Anonim Şirketinden bunun yapılması gerekiyor. Çünkü Çevre Bakanlığı İller Bankası Anonim Şirketi üzerinden hareket ederek bunu ihale edeceğiz. Açık ilahe, Türkiye çapında olacak ve Bakanlık ihale yapacak gözüküyor. Bunun için de kararın bugün alınması gerekiyor. Bartın için önemli bir karar. Bartın’da alt yapıyla ilgili tek kalan şu anda çöple ilgili sıkıntımız. Çöp sıkıntılı bir iş. Çöpü attığınız gibi bertaraf etmeniz lazım. Onu bir yere taşımanız lazım. İnkumu tepesi de rehabilite edilecek. Yeşil alan haline gelecek. Biliyorsunuz ki o bölge ormana ait, tüm belediyelerin ve Özel İdarenin çöpünü döktüğü bu yer rehabilite edilecek. Tabi önce gazı alınacak. Yaklaşık 2 sene sürecek. Şayet gaz alınma işlemi yapılmaz ise bir patlama, bir facia olabilir. Onun için de bir sistem kurulacak bu sistemin içinde.”

ETİKETLER : Bartın Bartın Belediyesi Belediye Meclisi Cemal Akın
Diğer BELEDİYE haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Anket
BARTIN HALK GAZETESİ
© Copyright 2020 . Tüm hakları saklıdır. Bu site Eybey Medya tarafından yürütülmektedir.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi