AMASRA İCRA DAİRESİ

AMASRA İCRA DAİRESİ 2018/34 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bu haber 2019-11-15 09:13:13 eklenmiş ve 1277 kez görüntülenmiştir.

İ L A N

T.C.

AMASRA

İCRA DAİRESİ

2018/34 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                   : Bartın İli, Amasra İlçesi, İnciğez Köyü, kızıltoprak Mevkii, 134 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz, inciğez köyü köy sınırları içerisinde olup, tarla vasfındadır. Taşınmaz dikili tarım arazisi olup, kapama fındık bahçesidir. İyi vasıfta bir tarım arazisidir.

Adresi                          : Bartın ili Amasra ilçesi İnciğez köyü

Yüzölçümü                  : 1.469,93 m2

İmar Durumu               : köy sınırları içerisinde olup, tarla vasfındadır.

Kıymeti                        : 31.059,62 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler     : 3303 sayılı yasanın 3. Maddesi gereğince idarenin ve ruhsat sahibinin maden arama ve işletme faaliyetlerine müdahale edilemez ve bundan doğacak zararlarda mülkiyet hakkına dayanılarak bir hak ve tazminat iddiasında bulunulamaz.

                                   2006/11035 Sayılı bakanlar kurulu kararı ile kamu yararı ve ülke güvenliği açısından yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere satılamaz

1. Satış Günü              : 23/12/2019 günü 09:50 - 10:00 arası

2. Satış Günü              : 20/01/2020 günü 09:50 - 10:00 arası

Satış Yeri                    : AMASRA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                   : Bartın İli, Amasra İlçesi,İnciğez Köyü, düz Mevkii, 112 Ada, 27 Parsel  sayılı taşınmaz, inciğez köyü köy sınırları içerisinde olup, tarla vasfındadır. Taşınmaz dikili tarım arazisi olup, kapama fındık bahçesidir. İyi vasıfta bir tarım arazisidir.

Adresi                         : Bartın ili Amasra ilçesi İnciğez köyü

Yüzölçümü                  : 2.255,79 m2

İmar Durumu               : köy sınırları içerisinde olup, tarla vasfındadır.

Kıymeti                       : 49.718,43 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler     : 3303 sayılı yasanın 3. Maddesi gereğince idarenin ve ruhsat sahibinin maden arama ve işletme faaliyetlerine müdahale edilemez ve bundan doğacak zararlarda mülkiyet hakkına dayanılarak bir hak ve tazminat iddiasında bulunulamaz.

                                   2006/11035 Sayılı bakanlar kurulu kararı ile kamu yararı ve ülke güvenliği açısından yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere satılamaz

1. Satış Günü              : 23/12/2019 günü 10:10 - 10:20 arası

2. Satış Günü               : 20/01/2020 günü 10:10 - 10:20 arası

Satış Yeri                    : AMASRA İCRA MÜDÜRLĞÜ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                   : Bartın İli, Amasra İlçesi, İnciğez Köyü, turp tarla Mevkii, 151 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmaz, inciğez köyü köy sınırları içerisinde olup, tarla vasfındadır. Taşınmaz dikili tarım arazisi olup, kapama fındık bahçesidir. İyi vasıfta bir tarım arazisidir.

Adresi  : Bartın ili Amasra ilçesi İnciğez köyü

Yüzölçümü                  : 237,95 m2

İmar Durumu               : köy sınırları içerisinde olup, tarla vasfındadır.

Kıymeti                       : 5.027,88 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler     : 3303 sayılı yasanın 3. Maddesi gereğince idarenin ve ruhsat sahibinin maden arama ve işletme faaliyetlerine müdahale edilemez ve bundan doğacak zararlarda mülkiyet hakkına dayanılarak bir hak ve tazminat iddiasında bulunulamaz.

                                   2006/11035 Sayılı bakanlar kurulu kararı ile kamu yararı ve ülke güvenliği açısından yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere satılamaz

1. Satış Günü              : 23/12/2019 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü              : 20/01/2020 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri                    : AMASRA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - null null / null

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                   : Bartın İli, Amasra İlçesi, İnciğez Köyü, kahya meydanı Mevkii, 152 Ada, 8 Parsel sayılı taşınmaz, inciğez köyü köy sınırları içerisinde olup, tarla vasfındadır. Taşınmaz dikili tarım arazisi olup, kapama fındık bahçesidir. İyi vasıfta bir tarım arazisidir.

Adresi                          : Bartın ili Amasra ilçesi İnciğez köyü

Yüzölçümü                  : 95,39 m2

İmar Durumu               : köy sınırları içerisinde olup, tarla vasfındadır.

Kıymeti                        : 2.015,59 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler     : 3303 sayılı yasanın 3. Maddesi gereğince idarenin ve ruhsat sahibinin maden arama ve işletme faaliyetlerine müdahale edilemez ve bundan doğacak zararlarda mülkiyet hakkına dayanılarak bir hak ve tazminat iddiasında bulunulamaz.

                                   2006/11035 Sayılı bakanlar kurulu kararı ile kamu yararı ve ülke güvenliği açısından yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere satılamaz

1. Satış Günü              : 23/12/2019 günü 10:50 - 11:00 arası

2. Satış Günü              : 20/01/2020 günü 10:50 - 11:00 arası

Satış Yeri                    : AMASRA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                   : Bartın İli, Amasra İlçesi, İnciğez Köyü, kahya meydanı Mevkii,153 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmaz, inciğez köyü köy sınırları içerisinde olup, tarla vasfındadır. Taşınmaz dikili tarım arazisi olup, kapama fındık bahçesidir. İyi vasıfta bir tarım arazisidir.

Adresi                          : Bartın ili Amasra ilçesi İnciğez köyü

Yüzölçümü                  : 121,47 m2

İmar Durumu               : köy sınırları içerisinde olup, tarla vasfındadır.

Kıymeti                       : 3.266,66 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler     : 3303 sayılı yasanın 3. Maddesi gereğince idarenin ve ruhsat sahibinin maden arama ve işletme faaliyetlerine müdahale edilemez ve bundan doğacak zararlarda mülkiyet hakkına dayanılarak bir hak ve tazminat iddiasında bulunulamaz.

                                   2006/11035 Sayılı bakanlar kurulu kararı ile kamu yararı ve ülke güvenliği açısından yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere satılamaz

1. Satış Günü              : 23/12/2019 günü 11:10 - 11:20 arası

2. Satış Günü              : 20/01/2020 günü 11:10 - 11:20 arası

Satış Yeri                    : AMASRA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Satış şartları :

            1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

            2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

            3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

            4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

            5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

            6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/34 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/10/2019

BV.2019/336

ETİKETLER :
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Anket
BARTIN HALK GAZETESİ
© Copyright 2020 . Tüm hakları saklıdır. Bu site Eybey Medya tarafından yürütülmektedir.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi