Türkiye Kantinciler Platformu (TÜRKAP) Yönetim Kurulu ve Bartın Kahveciler Şerbetçiler ve (Kantinciler) Esnaf Odası Başkanı Ayhan Tepe, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan “Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliği’nin başarılı sonuç vermeyeceğini savundu.
Bu haber 2019-07-09 15:36:21 eklenmiş ve 435 kez görüntülenmiştir.

Ayhan Tepe: “Eğitim ayağı yok sayılarak obezite ile mücadele edilmez”

 

TOLGA AKINER

Obezite ile mücadeleye destek verdiklerini ancak bunun tribüne oynar gibi palyatif ve göstermelik önlemlerle değil, ilgili tüm birimlerin katılımı ile yapılması gerektiğini savunan Tepe, “Bir öğrenci yılda bin 95 öğünün sadece 180’ini okulda alıyor. Geri kalan öğünler için bir bilgilendirme bilinçlendirme yapılmadan nasıl obezite ile mücadele edilecek anlamış değiliz. Bu sanki kantinciyi cezalandırma gibi görünüyor. Çağımızın bir hastalığı olan Obezite’nin ilacı eğitimdir. Eğitim ayağını yok sayarak verilecek bir mücadele şekli başarılı olamaz” dedi.

 

 

“Tebliğ, kanuna aykırı”

 

Okulların kapanmasından kısa bir süre sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan ve önümüzdeki eğitim öğretim döneminden itibaren uygulamaya girecek olan tebliğ ile ilgili görüşlerini, gazetemiz aracılığıyla kamuoyuyla paylaşan TÜRKAP Yönetim Kurulu Başkanı Tepe, “Söz konusu tebliğ, öncelikle yasal dayanağı olan 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na aykırı. Bu yüzden de başarılı sonuç vermeyecektir” dedi.

 

“Adeta kantinciler cezalandırılıyor”

 

Tebliğin sadece okullardaki kantinleri kapsadığını, yemekhaneleri kapsamadığını dile getiren Tepe, “Uygulama alanına baktığımızda adeta kantinciler cezalandırılıyor. Obezite ile mücadele edilecekse öncelikle bu çalışmaların tribüne yönelik çalışmalar şeklinde değil, topyekün bir mücadele şeklinde olması gerekiyor. Böyle bir mücadelede tarzı benimsendikten sonra da bu konu ile ilgili olduğu değerlendiren her kesimin ve herkesin samimiyetle sorumluluk alması bayarı için olmazsa olmazdır” diye konuştu.

 

“Tebliğe değil, uygulama şekline karşıyız”

 

TÜRKAP olarak her türlü uygulamaya karşıymış gibi gözükmelerinden oldukça rahatsızlık duyduklarını dile getiren Tepe, “Oysa seve seve sahiplenebileceğimiz ve yapılması gerektiğine canı gönülden inandığımız bir uygulamaya, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Ben yaptım oldu’ mantığı ve hareket tarzından dolayı itiraz etmek zorunda kalarak ikilem yaşıyoruz. Biz tebliğe değil uygulama şekline karşıyız” dedi. TÜRKAP Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Tepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“Yasaklama üzerine kurulu mücadele başarılı olamaz”

 

Obezite, bugün Türkiye’de olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin genel bir sağlık sorunu olarak karşımızda duruyor. İnsanların büyüyüp, gelişebilmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşayabilmeleri için gerekli olan besin maddelerinden yeterli ve dengeli miktarda istifade edebilmeleri çok önemli. Yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilgilendirilme yapılmadan, almama veya yasaklama üzerine kurulu bir mücadele yöntemi ile başarı elde edilmesi mümkün değil.

 

“Birileri nasıl olacağını izah etmeli”

 

Daha önce TÜRKAP Genel Başkanı Sayın Bayram Şahin’in konuyla ilgili bir açıklaması olmuştu. Şahin, bir öğrencinin bin 95 öğününün sadece 180 öğününü okulda gerçekleştirdiğini, geri kalan 915 öğününün ise evinde veya okul dışında gerçekleştirdiğini anımsatarak ‘Durum böyle olunca bir öğünü tamamen yok edip, geri kalan öğünler için herhangi bir bilgilendirilme veya bilinçlendirilmeye yönelik bir çalışma yapılmadan, obezite ile mücadele nasıl olacak anlamış değiliz’ demişti. Almama ve yasaklama üzerine kurulu bir mücadele ile yeterli ve dengeli beslenmenin nasıl gerçekleşeceğini birilerinin bunu kamuoyuna izah etmesi gerekiyor.

 

Başarı için eğitim şart

 

Obezitenin bu çağın bir hastalığı olduğu ve ilacının da eğitim olduğu konusunda hiç kimsenin şüphesi yok. Zaten obezite gibi herkesin çok dikkate alması gereken bir sorunu, eğitim ayağını yok sayan bir mücadele şekli ile başarılı olması da mümkün değil.

 

 

 

Okul Gıdası Logosu nasıl kullanılacak?

 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/29), 20 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanımına ilişkin hususların belirlendiği Tebliğ, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren yemekhaneleri ise kapsamıyor.

Tebliğin uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı işbirliği yapacak.  Tebliğe göre; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanılacak. Logo, Tarım ve Orman Bakanlığından İşletme Kayıt/Onay Belgesi alan gıda işletmecileri tarafından, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi konulu Genelgenin ekinde yer alan Okul Sağlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağında belirtilen kriterlere uygun olarak üretilen hazır ambalajlı gıdalarda herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın kullanılacak.

Okul Sağlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağında yer alan eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda ve içecekler için Okul Gıdası Logosu kullanılmayacak.

 

 

Okul sütü ve okul üzümünde de logo kullanılacak

 

Okul Gıdası Logolu ürünleri satan gıda işletmecileri Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerine uyacaklar. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalar; Genelgede yer alan kriterler yanında Türk Gıda Kodeksine de uygun olacak.

Bakanlıklar tarafından okullara dağıtımı yapılan okul sütü, okul üzümü ve benzeri bedelsiz ürünlerde de Okul Gıdası Logosu yer alacak.

Tebliğde yer alan hükümlere uygun olmayan gıdalar okul gıdası olarak değerlendirilmeyecek.

 

Okullarda satılacak gıdalara ilişkin talepler komisyona iletilecek

 

Okulda satışa sunulacak gıdalara ilişkin talep ve öneriler, Tarım ve Orman Bakanlığı başkanlığında üç Bakanlığın ikişer temsilcisinden oluşan komisyonca alınacak. Yapılan değerlendirme sonucu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi yazı ile Bilim Kurulunda görüşülmek üzere Sağlık Bakanlığına iletilecek. Komisyon izleme ve değerlendirme yapmak üzere yılda en az bir kez toplanacak. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan gıdalar ve bu gıdalara ilişkin okul gıdası kriterleri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek. Belirlenen okul gıdası kriterleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığına bildirilecek. Okul gıdası kriterleri, Millî Eğitim Bakanlığı vasıtası ile okul müdürlüklerine, ilgili okul müdürlükleri tarafından da bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerine bildirilecek.

 

Uygulamanın denetimi

 

Resmi ve özel okul/kurum müdürlükleri; bünyelerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinin belirtilen kriterlere uyum sağlayıp sağlamadıkları hususunda gerekli denetimleri yapacaklar. Okul Gıdası Logosu bulunmayan gıda satışı yapan işletmeler hakkında Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirleri alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde; Okul Gıdası Logosu bulunmayan veya logo bulunduğu halde ilgili Genelgedeki koşullara uygun olmayan gıda satışı yapan işletmelerin tespit edilmesi halinde Genelge kapsamında gerekli tedbirlerin alınması için aylık olarak Millî Eğitim Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine iletilecek. Tarım ve Orman Bakanlığınca Okul Gıdası Logosu kullanımına ilişkin uygunsuzluk tespit edilmesi halinde Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında üreticilere yönelik gerekli tedbirler alınacak.

 

TGDF ile işbirliği

 

Bakanlıklar belirlenen usul ve esasların uygulanmasında Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ile işbirliği yapabilecek. Bu kapsamda TGDF; gıda işletmelerinin logo kullanımına uyum sağlamalarına ilişkin süreçte gıda işletmelerinin bilgilendirmesini sağlayabilecek.

Bakanlıklar belirlenen usul ve esasların uygulanmasında, sektör ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve gerekli görülen durumlarda diğer sivil toplum kuruluşları ile de işbirliği yapabilecek.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının başlayacağı 16 Eylül 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan Tebliğ hükümlerini; Tarım ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı müştereken yürütecek.

ETİKETLER : Bartın okul gıdası Ayhan Tepe Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Kantinciler Platformu TÜRKAP Bartın Kahveciler Şerbetçiler ve (Kantinciler) Esnaf Odası
Diğer GÜNCEL haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Arşiv Arama
- -
Anket
BARTIN HALK GAZETESİ
© Copyright 2013 . Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi
Bartın Web Tasarım