Amasra’da termik santral için ÇED süreci yeniden başladı!

Amasra’nın Gömü, Çapak, Tarlaağzı, Kazpınar ve Gavurpınar Köyleri mevkiinde Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. (HEMA) tarafından yapılması planlanan termik santral, kül depolama sahası, kömür hazırlama tesisleri ve dolgu alanı ile rıhtım entegre projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci yeniden başladı.
Bu haber 2019-05-01 09:29:17 eklenmiş ve 300 kez görüntülenmiştir.

 

ERDEM TABAKOĞLU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Amasra’ya yapılması planlanan termik santrale ilişkin ÇED süreci hakkında bir duyuru yaptı. Duyuruda şöyle denildi:

“Bartın İl Merkez, Amasra ilçe Gömü, Çapak, Tarlaağzı, Kazpınar ve Gavurpınar Köyleri mevkiinde Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Termik Santral (Kurulu Gücü 2 × (660 MWe-669,4MWm-1.466 MWt) İle Kül Depolama Sahası, Kömür Hazırlama (Lavvar) Tesisleri ve Dolgu Alanı ile Rıhtım Entegre projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler Bartın Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.”

 

İki üniteli enerji santrali

 

“Termik Santral (Kurulu Gücü 2 × (660 Mwe-669,4mwm-1.466 Mwt)) İle Kül Depolama Sahası, Kömür Hazırlama (Lavvar) Tesisleri Ve Dolgu Alanı İle Rıhtım Entegre Projesi” ile ilgili olarak Bakanlığa sunulan başvuru dosyasında ise şöyle denildi:

“Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. (Hattat A.Ş.) tarafından, Bartın İli, Amasra ve Merkez İlçesi, Gömü Köyü ve Tarlaağzı Köyü sınırları içerisinde, Entegre bir Proje planlanmaktadır. Entegre Projeye ait bileşenler  2x(660 MW e -669,4 MW m -1.466 MW t ) kurulu gücünde Termik Santral ve Kül Depolama Sahası, Dolgu Alanı, Dalgakıran ve Rıhtım ile Hizmet Binaları, 200 ton/saat kapasiteli 1 adet ünite ve 500 ton/saat kapasiteli 1 adet üniteden oluşan 2 adet Lavvar Tesisi Kurulması planlanan Termik Santral, her biri 660 MWe (Toplam 2x660=1.320 MWe) gücünde iki üniteli bir enerji santrali olarak planlanmaktadır. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) lisans başvurusu yapılmış ve EPDK’nın 12.10.2006 tarih ve 944-7 sayılı kararı ile Hema Elektrik Üretim A.Ş. adına lisans alınmıştır.

 

 

Temiz kömür yakma teknolojisi

 

Santralde üretim faaliyetleri sırasında her iki ünitede toplam 458 ton/saat (3 milyon 389 bin 200 ton/yıl) kömür, 25,5 ton/saat (188 bin 700 ton/yıl) kalker ve 162 bin 900 metreküp/saat soğutma suyu kullanılması öngörülmektedir. Santralde kömür yakma teknolojisi olarak temiz kömür yakma teknolojileri olarak bilinen ‘Süperkritik Pulverize Kömür Yakma Teknolojisi’ kullanılacaktır. Santralin işletilmesi sırasında yanma sonucunda oluşan uçucu kül ve kazan altı külü; çimento, hazır beton, briket, ateş tuğlası sanayinde kullanılmak üzere satılacak ve/veya kömür ocağında ramble malzemesi olarak kullanılacaktır. Arta kalan kül ise 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’ hükümlerine göre tasarlanmış bir adet külalçıtaşı depolama sahasında depolanacaktır.

 

Amasra kömürü yakılacak

 

Termik Santral ve Kül Depolama Tesisi Projesi için 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği doğrultusunda ÇED Raporu hazırlanarak e-ÇED sistemi üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)’na başvuru yapılmıştır. ÇŞB tarafından 06.10.2016 tarih ve 4308 sayılı ÇED Olumlu Kararı verilmiştir. Yatırımı planlanan Termik Santralde yakıt olarak taşkömürü kullanılacaktır. Tesiste kullanılacak taşkömürü; Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)’na ait Amasra-B Sahası olarak bilinen maden sahasından temin edilecektir. Söz konusu saha, santral sahasına yaklaşık 40 m mesafededir. TTK ile Hattat A:Ş. arasında imzalanan anlaşma ile Amasra-B sahası olarak bilinen kömür sahası, ruhsat uhdesi TTK’da olmak üzere rödevans karşılığında süreli olarak Hattat A.Ş. tarafından işletilmektedir. İşletme izni verilen toplam 50 kilometrekare büyüklüğündeki maden sahasının yer teslimi Mayıs 2006’da gerçekleştirilmiştir. Amasra-B sahasında açılan üç adet kuyudan (Gömü Kuyu-1, Kazpınarı Kuyu-2 ve Amasra-3 Nolu Kuyu) 1 nolu kuyudan üretim yapılacaktır. Kömür sahasına ait kömür işletme ruhsatı 1993 yılı öncesine ait olduğu için bu sahadaki yeraltı kömür işletme faaliyetleri, (mülga) Bartın İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün 15.07.2008 tarih ve 1378 sayılı yazısı ile ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirilmiştir.

Santralde kullanılacak olan taşkömürünün kalorifik değeri 5.600 (+/-200) kcal/kg civarında olacaktır. Amasra-B sahasından üretilen kömürün termik santralde kullanılabilmesi için öncelikle yıkama ve zenginleştirme işlemine tabii tutulması gerekmektedir. Bu nedenle proje alanına iki adet Lavvar Tesisi kurulacaktır.

 

Fazla kömür gemilerle sevk edilecek

 

Lavvar Tesisleri için 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği doğrultusunda Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak e-ÇED sistemi üzerinden Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (ÇŞİM)’ne başvuru yapılmıştır. Bartın ÇŞİM tarafından 15.01.2015 tarih ve 20153 sayılı ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verilmiştir. Daha sonra bu kararın iptali ve yürütmesinin durdurulmasına ilişkin Bartın Valiliği’ne karşı açılan dava kapsamında Zonguldak İdare Mahkemesi’nin 26.03.2015 gün ve E:2015/187 sayılı kararı bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiştir. Yapılan bilirkişi değerlendirmesi sonucunda söz konusu proje için ÇED raporu hazırlatılması istenmiştir. Bu kapsamda Lavvar Tesisleri Projesi için 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği doğrultusunda ÇED Raporu hazırlanarak e-ÇED sistemi üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)’na başvuru yapılmıştır. ÇŞB tarafından 05.09.2018 tarih ve 5188 sayılı ‘ÇED Olumlu’ kararı verilmiştir. Amasra-B sahasından çıkarılacak kömürün Termik Santralde kullanılmayacak olan bölümü, Lavvar tesisinde yıkandıktan sonra kapalı konveyör bantları vasıtasıyla Gömü kuyusuna yaklaşık 674 metre mesafede Tarlaağzı balıkçı barınağının kuzeydoğusunda inşa edilmesi planlanan dalgakıran korumalı rıhtımdan 30 bin DWT dökme yük gemileri ile civardaki sanayi kuruluşlarına sevk edilecektir. Rıhtımın 250 x 27,7 metre ebatlarında, çelik boru kazıklı sistemli, ortalama 16 metre derinlikte olması ve iki ucuna kedi yolları ile ilintili 2 adet Bağlama Dolfeni inşa edilmesi planlanmaktadır.

 

Dalgakıran da yapılacak

 

Ayrıca yanaşma alanlarını denizin fiziki şartlarından koruyarak gemilerin güvenli bir şekilde yanaşma ve ayrılma manevralarını yapmalarını sağlamak amacıyla bir de Dalgakıran inşa edilecektir. Dalgakıran kıyıdan Batı istikametinde 494 m devam edecek olup su derinlikleri 19,5 metre derinlikte sona erecektir. Dalgakıran kıyıdan Batı istikametinde malzeme dolgulu ve beton blok ile taş anroşmanlardan oluşacak şekilde projelendirilmiştir. Rıhtım ve Dolgu Alanı Projesi için 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği doğrultusunda ÇED Raporu hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)’na başvuru yapılmıştır. ÇŞB tarafından 06.10.2016 tarih ve 4309 sayılı ‘ÇED Olumlu’ kararı verilmiştir.

 

Raporu hazırlayacak firma yer incelemesi yaptı

 

Ancak Danıştay 14. Dairesi’nin 2018/2721 Esas numaralı Rıhtım ve Dolgu Alanı Projesi için açılan davada ilgili dosya için vermiş olduğu 2018/8175 sayılı kararda, Danıştay 14. Dairesi’nin Termik Santral ve Kül Depolama Sahasına ilişkin açılan 2018/2806 Esas numaralı dosya için vermiş olduğu 2018/8205 sayılı kararda ve yine Danıştay 14. Dairesi’nin 2018/2840 Esas numaralı dosya için vermiş olduğu 2018/8204 sayılı kararlarda; ‘Kömür Hazırlama Tesisi (Lavvar) Projesi ile Hema Termik Santrali, Kül Depolama Sahası Projesinin ve Hema Limanı ( Dolgu Alanı ve Rıhtım) projesinin entegre proje niteliğinde olduğu, dolayısıyla bu projelerin çevresel etkilerinin kümülatif olarak ve aynı ÇED sürecinde değerlendirilmesi gerekirken, entegre bir projenin tüm etkilerinin bir bütün olarak en başta değerlendirilmesi gerekçesi ile tüm ÇED süreçlerinin tek bir ÇED Raporu içerisinde değerlendirilmesi gereğine karar vermiştir. İlgili kararlarda planlanan bu projelerin birbiri ile doğrudan/dolaylı bağlantılarının bulunduğu, bu projelerden kaynaklanacak çevresel etkilerin ayrı ayrı değerlendirildiği, bununla birlikte bölgedeki herhangi bir kaynak ya da alıcı ortam üzerinde oluşması muhtemel kümülatif etkinin ÇED Raporlarında değerlendirilmediği belirtilmiştir. Bu Karar doğrultusunda ÇED Yönetmeliği’nin ‘Ek-3 ÇED Raporu Genel Formatı’ doğrultusunda ÇED Başvuru Dosyası hazırlanmıştır. Proje Alanı’nda, 18 Aralık 2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yeterlik Belgesi Tebliği’nin 9. Madde 3. bendi gereği ‘DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti.’ tarafından11 Nisan 2019 tarihinde yer görme işlemi yapılmıştır. Bartın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilen Yer Görme Bilgilendirme Yazısı Ek-4’te sunulmuştur. Proje Alanı’na, Bartın-Amasra karayolu (D010-08) hattından Gömü Köyü ayrımından, kuzey yönüne ayrılarak ulaşılabilmektedir.

 

4 yılda inşa edilecek, 30 yıl ömrü olacak

 

Proje Alanı, karayolu ile Amasra ilçesine yaklaşık 7,5 km Bartın iline ise ortalama 18,5 km mesafededir. Proje alanına en yakın yerleşim yeri olan Tarlaağzı Köyü yaklaşık 815 metre mesafededir. ÇED alanı poligon-1 sahasının hemen 350 metre Güneybatısında, Tarlaağzı Balıkçı Barınağı bulunmaktadır. Barınak, SS. Tarlaağzı ve Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi tarafından işletilmektedir. Termik Santral ve Kül Depolama Sahası inşaat aşaması 4 yıl sürecek olup, ekonomik ömrü 30 yıl olarak öngörülmektedir. Ancak modernizasyon ve teknolojik yenilemelerle santralin ekonomik ömrü uzatılabilecektir.

 

Santral 500 kişilik istihdam yaratacak

 

Santral işletmeye geçtiğinde, yılda 7 bin 400 saat işletmede olacağı öngörülmektedir. Planlanan tesisin inşaat aşamasında yaklaşık 2 bin 500 kişinin (inşaat faaliyetlerinin en yoğun olduğu dönemde), işletme aşamasında ise yaklaşık 500 kişinin çalıştırılması planlanmaktadır.

HEMA Dolgu Alanı ve Rıhtım Projesi’nin etüt ve proje işleri dahil olmak üzere inşaat yapım süresi 24 ay, yatırım süresi 34 ay olup, Proje işletme ömrü 49 yıl olacaktır. Proje’nin inşaatı sırasında yaklaşık 100 kişinin istihdam edileceği düşünülmekte, işletme aşamasında çalışacak personel sayısı ise 65 kişi olarak planlanmaktadır. Lavvar Tesislerinde ise inşaat aşamasında 20 kişi, işletme aşamasında ise 86 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır.

Proje için temin edilecek özel format doğrultusunda hazırlanacak ÇED Raporunda faaliyetin arazi hazırlık, inşaat ve işletme aşamalarının çevresel etkileri ortaya konulacak, oluşacak çevresel etkilere karşı alınacak tedbir ve önlemler detaylı olarak değerlendirilecek, proje alanı ve etki alanın mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla gerekli analiz ve ölçümler ÇED sürecinde yapılarak ÇED Raporunda verilecektir. Faaliyetle ilgili olarak yapılacak çalışmalar neticesinde ÇED Raporunda belirtilen tedbir ve önlemler dahilinde ortaya çıkabilecek olumsuz durumların ortadan kaldırılması ve/veya en aza indirilmesi için projenin tüm aşamalarında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacak olup, alınması gereken tüm izinler alınacaktır.”

ETİKETLER : Bartın Amasra Hattat Holding HEMA termik santral Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Bartın Platformu
Diğer GÜNCEL haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Anket
BARTIN HALK GAZETESİ
© Copyright 2013 . Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Arıkan Meselesi
Bartın Web Tasarım