Ecen Sigorta
19 Eylül 2018 Çarşamba
Anasayfa > EKONOMİ > Filyos Vadisi Projesi Tanıtım Kitapçığı Hazırlandı
Filyos Vadisi Projesi Tanıtım Kitapçığı Hazırlandı

Filyos Vadisi Projesi Tanıtım Kitapçığı Hazırlandı

09.07.2018 09:49 12 14 16 18 yazdır
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ulusal ve uluslararası yatırımcıların proje ve yatırım ortamı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilmeleri amacıyla “Filyos Vadisi Projesi Tanıtım Kitapçığı” hazırladı.


 

NİLAY MERYEM ÇÖMLEK

Sultan 2. Abdülhamid'in hayali olan ve onun döneminden bu yana bekleyen Filyos Projesi sonunda hayata geçiyor. Karadeniz’in yıldızı Bartın, Zonguldak ve Karabük ekonomisini geliştirecek olan bu dev proje kapsamında Bölgede çalışmalar tüm hızıyla sürerken Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ulusal ve uluslararası yatırımcıların proje ve yatırım ortamı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilmeleri amacıyla “Filyos Vadisi Projesi Tanıtım Kitapçığı” hazırladı.

 

Ulusal bir kalkınma projesi

 

BAKKA tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye belirlediği 2023 vizyonuna ulaşabilmek ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmek amacıyla sanayinin rekabet gücünün arttırılması, verimliliğinin yükseltilmesi, yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ürünlerin üretilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu maksatla üretimin ve ticaretin geliştirilmesine yönelik uygun fiziki altyapı ve imkânlar oluşturulmaya başlanmıştır. Türkiye’nin en büyük üç limanından biri olacak Filyos Limanı, arka sahasında yer alan ve Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Endüstri Bölgesi, güneyindeki Filyos Serbest Bölgesi projeleri Türkiye’nin önemle üzerinde durduğu ulusal bir yatırım ve kalkınma projesidir. Projeyle birlikte yeni taşımacılık koridorları oluşturulması, İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın trafik yükünün azaltılması, nitelikli üretimin arttırılması, ulusal ve uluslararası taşımacılık ve ticaretin geliştirilmesi planlanmaktadır.

 

Stratejik öneme sahip yatırımlar arasında yer alıyor

 

İçerisinde liman, endüstri bölgesi, serbest bölge ve serbest bölge gelişme alanını barındıran bu yatırım havzası Filyos Vadisi Projesi olarak adlandırılmaktadır. Zonguldak sınırları içerisinde planlanan ve Türkiye’nin en önemli kalkınma hamleleri arasında yer alan bu önemli proje sadece TR81 Batı Karadeniz Bölgesinin değil tüm ülkenin gelişimine katkı sunacak stratejik öneme sahip yatırımlar arasında yer almaktadır. Bu yatırım havzasının tüm yönleriyle kamuoyuna ve potansiyel yatırımcılara tanıtılması amacıyla Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından bir tanıtım kitapçığı hazırlanmıştır. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bu doküman sayesinde ulusal ve uluslararası yatırımcılar proje ve yatırım ortamı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olacaklardır. Söz konusu tanıtım kitapçığına ‘www.bakkakutuphane.org’ adresinden ulaşılabilmektedir. İsteyenler dokümanı Ajans merkezinden veya Zonguldak, Karabük ve Bartın Yatırım Destek Ofislerinden temin edebileceklerdir.”

 

“Üç büyük yatırımdan biri”

 

Bartın, Zonguldak ve Karabük ekonomisini geliştirecek etkiye sahip olan, 12 bin kişiye varan yeni istihdam yaratılması ve toplamda 50 milyar USD mertebesinde ciroya sahip yatırımların ortaya çıkması beklenen Filyos Vadisi Projesi’yle ilgili hazırlanan kitapçıkta şu bilgilere yer verildi:

“Filyos Limanı Türkiye’nin artan dış ticaretini karşılamak ve bölgesel bir aktarma merkezi olmasını sağlamak için planlanmış üç büyük yatırımdan biridir. Türkiye’nin Batı Karadeniz kıyısında, Zonguldak ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Proje kapsamında 25 milyon ton/yıl kapasiteli Filyos Limanı yapılmaktadır. Altyapı inşaatı devam eden limanın yap-işlet-devret modeliyle ihale edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Batı Karadeniz Bölgesi'nde halihazırda 5 farklı liman daha bulunmaktadır. Proje alanının hemen yanından Ankara’dan Zonguldak’a uzanan Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu geçmektedir. Ayrıca ihale süreçleri devam etmekte olan Adapazarı-Karasu-Ereğli-Bartın Demiryolu Projesi Filyos’u Marmara Bölgesi'ne bağlayacak önemli bir projedir. Proje bölgesine 5 dakika mesafede uluslararası uçuşların yapılabildiği Zonguldak Havalimanı bulunmaktadır. Proje alanı İstanbul-Ankara otoyoluna 100 kilometre mesafededir.

 Sektör kümelenmesi için bir avantaj

 

Filyos Endüstri Bölgesi karma endüstri bölgesi olarak faaliyet gösterecektir. Endüstri bölgeleri, gerekli altyapı hizmetleri ile donatılarak sanayi için tahsis edilen özel üretim bölgeleridir. Bu bölgelerde daha büyük ölçekli entegre yatırımların yer alması hedeflenmektedir. Endüstri bölgelerinde yatırım yapacak gerçek ve tüzel kişilerin ÇED izinleri en geç 2 ay, diğer gerekli tüm izin ve onaylarını da 15 gün içerisinde alabilmeleri Endüstri Bölgeleri Kanunu ile hüküm altına alınmıştır. Böylelikle endüstri bölgesinde yapılacak yatırımlar hızlı bir şekilde faaliyete geçebilecek ve gerekli sanayi altyapı imkânlarından faydalanabilecektir. Filyos Endüstri Bölgesi’nde henüz herhangi bir tahsis işleminin başlamamış olması da sektör kümelenmesi için bir avantaj teşkil etmektedir.

 

Önemli katma değer yaratacak

 

Filyos Serbest Bölgesi, Filyos Endüstri Bölgesi'nin hemen güneyinde yer alan ve Zonguldak Havalimanı’nın yanından geçerek Çaycuma ilçe merkezine doğru uzanan bin 166 hektar büyüklüğünde bir bölgedir. Çaycuma ilçesinin hemen güneyinde ise Ankara-Zonguldak yoluna kadar uzanan ve 620 hektar büyüklüğünde olan ‘Serbest Bölge Gelişme Alanı’ bulunmaktadır. Serbest Bölgeler, gümrük bölgelerinin kapsamları dışında konumlandırılan özel alanlardır. Bu bölgeler, ihracat odaklı yatırımların sayısını artırmak üzere tasarlanmıştır. Serbest bölgelerin başlıca avantajı ve sağladığı kolaylıklar bu bölgede yapılacak yatırımlar için önemli bir katma değer yaratmaktadır.

 

Bölgeye gelecek yatırımları tamamlar nitelikte

 

Türkiye Karadeniz’e komşu ülkeler arasında en uzun kıyı şeridine sahip ülke konumundadır. Karadeniz kıyısında yer alan Filyos Limanı tamamlandığında 25 milyon ton/yıl kapasiteye sahip olacak şekilde altyapı inşaatı sürdürülmektedir. Türkiye'nin üç büyük limanından biri olması planlanan Filyos Limanı'nın altyapı inşaatının 2019 yılında tamamlanması beklenmektedir. Liman geniş bir hinterland alanına sahiptir. Başta Karadeniz Havzası ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere ülkenin ulusal ve uluslararası ticareti Filyos Limanı ile sağlanacaktır. Konteyner, dökme, katı-sıvı ve cevher yüklerini elleçlemek üzere gerekli liman tesislerini bünyesinde barındıracaktır. Filyos Limanı, serbest bölge ve endüstri bölgesi yatırımlarıyla birlikte bölgeye gelecek yatırımları tamamlar niteliktedir.

 Projenin yaratacağı etki

 

Gerek ithal edilen ürünlerin tedariği gerekse ihracat ürünlerinin satışı ve pazarlaması için limanlara yakınlık, yatırımlar için vazgeçilmez unsurlar arasında yer almaktadır. Filyos Limanı'nın hemen güneyinde yer alan ve uluslararası ölçekte planlanan Filyos Endüstri Bölgesi'nde yüksek ve orta-yüksek teknolojiye sahip sektörlerin yer alması planlanmaktadır. Bunların yanında serbest bölge imkânları da bölgede ticari faaliyetlerin gelişmesine imkân sunacak önemli unsurlardan biridir. Filyos Vadisi Projesi'yle 12 bin kişiye varan yeni istihdam yaratılması ve toplamda 50 milyar USD mertebesinde ciroya sahip yatırımların ortaya çıkması beklenmektedir.”

 

BAKKA’nın rolü

 

Ulusal ve bölgesel paydaşların da katkısı ve katılımlarıyla Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Filyos Vadisi Projesi’nde planlı gelişim ve büyümenin takip ve koordinasyonu, kurum ve kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, yatırım ve planlamalarda bölgesel yaklaşımın esas alınması, projeye ilişkin kamu yatırımlarının takip ve koordinasyonu, tanıtım materyalleri hazırlayarak yatırımcıların ve kamuoyunun bilgilendirilmesi, yatırım ortamının tanıtılması, insan kaynaklarının gelecek sektörlere uygun şekilde geliştirilmesi için aksiyon planları oluşturulması, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İnovasyon Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi altyapılarının geliştirilerek bölgenin AR-GE ve inovasyon kapasitesinin arttırılması, mekânsal planlamanın sağlanması için bölgesel kapasitenin arttırılması ve işbirliklerinin geliştirilmesinde rol oynayacak.”

 

İşte bölgede yer alabilecek sektörler…

 

Hazırlanan kitapçıkta Filyos Endüstri Bölgesi’nde yer alabilecek sektörler ise şu şekilde sıralandı:
“Elektrikli Teçhizat İmalatı, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı, Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı, Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı, Temel Eczacılık Ürünlerinin ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı, Bilgisayarların, Elektronik ve Optik Ürünlerin İmalatı, Hava Taşıtları ve Uzay Araçları ile Bunlarla İlgili Makinelerin İmalatı, Silah ve Mühimmat (Cephane) İmalatı, Tıbbi ve Dişçilik ile İlgili Araç ve Gereçlerin İmalatı.

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri